Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 13 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Praktikcenter Køge Handelsskole (projekttitel)
1. PraktikCentret Køge ønsker at udbyde en praktikuddannelse i praktikcenter (skolepraktik), som giver den enkelte elev de samme kvalitative, faglige...
1 projektdokument kan downloades
Køge Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 01-11-13 (Afsluttet)
Ungementorer (projekttitel)
At fastholde elever, samt at styrke både socialt og fagligt svage elever
1 projektdokument kan downloades
Køge Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 01-05-11 (Afsluttet)
Unge hjælper unge-mentorordning på Køge Handelsskole (projekttitel)
Vi vil øge gennemførelsen for alle elever ved at øge motivationen hos frafaldstruede elever gennem bedre pædagogiske og sociale netværk. Vi vil...
1 projektdokument kan downloades
Køge Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 30-11-08 (Afsluttet)
Integration gennem undervisning (projekttitel)
Formålet for HG-praksisrelateret undervisning er at gennemføre et under-visningsforløb, der tager udgangspunkt i at stille eleverne opgaver, der...
1 projektdokument kan downloades
Køge Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
Indlæringsmiljøer, der fremmer udvikling af personlige kvalifikationer (publikationstitel)
At undersøge behovet for pædagogiske værktøjer i forbindelse med omstillingsprocessen fra skemalagt undervisning til tværfaglig, helhedsorienteret og...
UVM publikation - Trykt publikation
Køge Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 14-08-07 (Afsluttet)
Udvikling af korte merkantile uddannelser med jobgaranti (projekttitel)
Udvikle Kontorserviceuddannelsen, Kundekontaktcenteruddannelsen og Sundhedssekretæren i samarbejde med EUC-Sjælland og skolens netværk i Øst-regionen....
Køge Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 01-05-07 (Afsluttet)
MAPPEN (publikationstitel)
I første halvdel af 2001 gennemførte Køge Handelsskole et udviklingsprojekt med det formål at give eleverne et redskab til selvevaluering, give...
Institutionspublikation - Online publikation
Køge Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 10-05-06 (Afsluttet)
Elektronisk uddannelsesplanlægning på Administrationsspecialet. (projekttitel)
Projektet skal afprøve, i hvilket omfang Elevplan kan understøtte uddannelsesplanlægning af såvel skole- som praktikdelen i forhold til en fleksibel...
4 projektdokumenter kan downloades
Køge Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 02-05-05 (Afsluttet)
Virksomhedsforlagt undervisning: Nøglen til ordinære praktikpladser (projekttitel)
- at få virksomheder til at modtage elever via skolepraktikundervisning. - Øge antallet af praaktikpladser i Ishøj/Tåstrup/Roskilde/Køge området.
Køge Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 30-06-03 (Afsluttet)
Opkvalificering af handelsskolernes virksomhedskonsulenter (projekttitel)
Via opkvalificering af handelsskolernes virksomhedskonsulenter at sikre etablering af de manglende praktikpladser. At sikre det nødvendige antal...
Køge Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 31-12-02 (Afsluttet)

Vis alle 13 resultater i fuldt format

 1  2