Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 21 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Uddannelse af 10 undervisere på tværs af 3 erhvervsskoler (projekttitel)
Gennem uddannelse af 10 undervisere på tværs af 3 erhvervsskoler indenfor innovative pædagogiske og forskningsbaserede læsestileværktøjer...
IBC International Business College EUD, SOSU m.fl. 01-08-14 (Afsluttet)
Elever bygger bro Bedre overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelserne i Fredericia (projekttitel)
Elev-til-elev-projektet har som overordnet formål at styrke valgkompetence og gennemførelse af ungdomsuddannelse blandt unge i Fredericias udsatte...
2 projektdokumenter kan downloades
IBC International Business College EUD, SOSU m.fl. 01-08-14 (Afsluttet)
Transfer og undervisningsdifferentering via webinar i hovedforløb (projekttitel)
Formålet med projektet er at skabe transfer hos hovedforløbselever før, under og efter skoleophold. Dvs. praktisk anvendelse af teoretiske modeller på...
2 projektdokumenter kan downloades
IBC International Business College EUD, SOSU m.fl. 30-06-14 (Afsluttet)
Bænken til Banen (projekttitel)
Til opstart og udvikling af projektet som støtter op om øget påbegyndelse og gennemførelse af ungdomsuddannelse blandt unge i Fredericias udsatte...
IBC International Business College EUD, SOSU m.fl. 01-06-14 (Afsluttet)
Relationen sikrer helhed og tryghed i elevens uddannelsesforløb (projekttitel)
Det overordnede formål er at lave et pilotprojekt, hvor vi vil undersøge effekten af at lade kontaktlærer/mentor følge en elev fra eleven starter på...
4 projektdokumenter kan downloades
IBC International Business College EUD, SOSU m.fl. 31-12-12 (Afsluttet)
Planlægning og gennemførelse af et læsenetværk til at understøtte læseindsatsen i de erhvervsfaglige uddannelser (projekttitel)
Udvikling af en læsevejlederuddannelse for de erhvervsfaglige uddannelser Etablering af et landsdækkende netværk af læsevejledere, 1-5 pr....
2 projektdokumenter kan downloades
IBC International Business College EUD, SOSU m.fl. 01-05-11 (Afsluttet)
Unge hjælper unge (projekttitel)
Formål: At videreudvikle det igangsatte arbejde med at få ressourcestærke elever til at motivere og hjælpe særligt udsatte/svage elever med...
1 projektdokument kan downloades
IBC International Business College EUD, SOSU m.fl. 01-05-11 (Igangværende)
Råd og vink til læsevejledere i erhvervsuddannelserne (projekttitel)
¿ Udarbejdelse af råd og vink materiale til læsevejledere i erhvervsuddannelserne. Materialet skal ses som læsevejlederens værktøj til igangsættelse...
2 projektdokumenter kan downloades
IBC International Business College EUD, SOSU m.fl. 01-09-10 (Afsluttet)
Udvikling af materialer til læsning og læsevejledning i er-hvervsuddannelserne (projekttitel)
¿ Afdækning af specifikke problemfelter i udviklingen af undervisningsmaterialer. Denne afdækning skal tage udgangspunkt i de anbefalinger der...
2 projektdokumenter kan downloades
IBC International Business College EUD, SOSU m.fl. 31-12-09 (Afsluttet)
Unge hjælper unge (projekttitel)
Formål: At få/motiveret unge ressourcestærke elever til at hjælpe særligt udsatte/svage elever med skolefaglige, sociale forhold samt vejlede i...
1 projektdokument kan downloades
IBC International Business College EUD, SOSU m.fl. 30-11-08 (Afsluttet)

Vis alle 21 resultater i fuldt format

 1  2  3