Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 14 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Opgaver med iPads, der kobler teori og praksis (projekttitel)
Ipaden rummer mange muligheder for at arbejde med teoretisk stof - og mange muligheder for at dokumentere og reflektere i praksis, men vil den under...
6 projektdokumenter kan downloades
Århus Social- og Sundhedsskole EUD, SOSU m.fl. 03-07-14 (Afsluttet)
Web.baseret undervisningsmateriale, der styrker den didaktiske kompetenceudvikling i erhvervsuddannelsernes praktikdel (projekttitel)
Projektet henvender sig til handelsskoler og social- og sundhedskolers praktiksteder og er et samarbejde mellem Århus Social- og Sundhedsskole og...
2 projektdokumenter kan downloades
Århus Social- og Sundhedsskole EUD, SOSU m.fl. 01-05-12 (Afsluttet)
¿Social- og sundhedspraktikant på tværs af landegrænser¿ (projekttitel)
Projektet har til formål at udvikle et vidensforum i forhold til det sundhedsantropolgiske område, således at dette emne kan komme til at spille en...
3 projektdokumenter kan downloades
Århus Social- og Sundhedsskole EUD, SOSU m.fl. 01-02-11 (Afsluttet)
Læring i bevægelse (projekttitel)
Resume Projektet har til formål at udvikle undervisningsmetoder, der i højere grad integrerer fysisk aktivitet i fagene, således at eleverne opnår en...
1 projektdokument kan downloades
Århus Social- og Sundhedsskole EUD, SOSU m.fl. 01-09-10 (Afsluttet)
Sociale relationer i læringsmiljøet (projekttitel)
I projektet udvikles og afprøves metoder, der kan tilvejebringe en målrettet indsats i forhold til den af Social- og Sundhedsuddannelsens betingede...
1 projektdokument kan downloades
Århus Social- og Sundhedsskole EUD, SOSU m.fl. 01-09-10 (Afsluttet)
¿Dansk på social- og sundhedsskolen som et multimedieredskab¿ (projekttitel)
I projektet ønskes udviklet et multimedieredskab, der kan anvendes i undervisningen i dansk på Social- og Sundhedsskolerne, og som kan virke...
1 projektdokument kan downloades
Århus Social- og Sundhedsskole EUD, SOSU m.fl. 31-12-09 (Afsluttet)
IKT i undervisning på social- og sundhedsskolerne (publikationstitel)
Formålet med projektet er at styrke og medvirke til at videreudvikle: - anvendelse af IT i undervisningen på social- og sundhedsskolerne under...
Institutionspublikation - Online publikation
Århus Social- og Sundhedsskole EUD, SOSU m.fl. 03-04-06 (Afsluttet)
Praktikuddanelse med elevens læring i fokus (publikationstitel)
At undersøge og beskrive, hvilke opfattelser der kan være på de enkelte praktiksteder af det praktiksamarbejde om den enkelte elevs uddannelsesforløb,...
Institutionspublikation - Trykt publikation
Århus Social- og Sundhedsskole EUD, SOSU m.fl. 31-12-05 (Afsluttet)
Selvevaluering i forbindelse med sosu-evalueringen (projekttitel)
Elevens læring og udviklingen af faglige og personlige kompetencer. Derudover for Århus skolen:Den personlige uddannelseplan. Indholdet fremgår af...
Århus Social- og Sundhedsskole EUD, SOSU m.fl. 30-06-04 (Afsluttet)
Samspil mellem skole og praktik på den pædagogiske grunduddannelse (publikationstitel)
Formålet med projektet er at undersøge og give forslag til at udnytte de to forskellige læringsmiljøer i henholdsvis skole- og praktikuddannelsen i...
Institutionspublikation - Trykt publikation
1 projektdokument kan downloades
Århus Social- og Sundhedsskole EUD, SOSU m.fl. 02-01-04 (Afsluttet)

Vis alle 14 resultater i fuldt format

 1  2