Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 8 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Fælles uddannelsesansvar (projekttitel)
Målet med projektet er at styrke og udvikle læreres, praktikoplæreres og praktikvejlederes løbende samarbejde om det fælles uddannelsesansvar,...
1 projektdokument kan downloades
Kold College EUD, SOSU m.fl. 29-02-16 (Igangværende)
Udvikling af praksisorienteret pædagogisk ledelse (projekttitel)
Formålet med ansøgningen kan præciseres som følger: 1. Omsætning af kulturvisionen til synlig handling i forhold til pædagogisk ledelse 2. Ledelsen...
3 projektdokumenter kan downloades
Kold College EUD, SOSU m.fl. 15-12-14 (Afsluttet)
- (publikationstitel)
At udvikle en undervisningsmetode og en vejledningsstrategi, der har et særligt fagligt fokus og forståelesesfundament i tilgangen til eleven for...
2 projektdokumenter kan downloades
Kold College EUD, SOSU m.fl. 29-08-14 (Afsluttet)
Udvikling af en model for firma i skolen til sikring af kvalitet i skolepraktikken. (projekttitel)
Dette projekt har fokus på organisation af skolepraktikken,hvor målet er at organiserer rammerne omkring skolepraktikken så lig et ”rigtigt” firma som...
3 projektdokumenter kan downloades
Kold College EUD, SOSU m.fl. 31-12-12 (Afsluttet)
Unge hjælper unge - mentorordning på Dalum UddannelsesCenter (projekttitel)
Formålet med projekt ¿Unge hjælper unge¿ er at fastholde flere elever i deres uddannelsesforløb på Dalum UddannelsesCenter samt øge antallet af elever...
1 projektdokument kan downloades
Kold College EUD, SOSU m.fl. 01-05-11 (Igangværende)
Metodeudvikling til hjælp og fastholdelse af unge med psykiske problemer på Kold colleges erhvervsuddannelser (projekttitel)
I sin strategi for øget gennemførsel har skolen involveret eksterne parter – som PPR, Odense Kommune - i at tilbyde støtte og træffetider (fx psykolog...
4 projektdokumenter kan downloades
Kold College EUD, SOSU m.fl. 01-03-11 (Afsluttet)
Unge hjælper unge - oprettelse af mentorkorps (projekttitel)
"Unge hjælper unge"-projektet har til formål at engagere unge ressourcestærke elever under grundforløbs- eller hovedforløbsuddannelse i...
2 projektdokumenter kan downloades
Kold College EUD, SOSU m.fl. 30-11-08 (Afsluttet)
Udvikling af praksisrelateret undervisning i grundfagene dansk og naturfag på grundforløbet jord til bord (projekttitel)
Formålet er at udvikle og afprøve praksisrelateret undervisning i grundfagene dansk og naturfag til gavn for studiesvage og frafaldstruede elever på...
Kold College EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)

Vis alle 8 resultater i fuldt format