Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 16 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Kompetent praksisnærhed (projekttitel)
Formålet med projektet er, gennem korte virksomhedsforløb for skolens undervisere, at udvikle både den praksisnære undervisning og den teorinære...
2 projektdokumenter kan downloades
Randers Social- og Sundhedsskole EUD, SOSU m.fl. 29-02-16 (Afsluttet)
Danskzonen (projekttitel)
Formålet med projektet er at udvikle en dansk-platform, som kan understøtte differentiering i danskundervisning på GF 1. Det første mål med projektet...
2 projektdokumenter kan downloades
Randers Social- og Sundhedsskole EUD, SOSU m.fl. 29-02-16 (Afsluttet)
Fortællespor – en skole-praktik-opgave: ”Hvem er jeg som social- og sundhedshjælper” (projekttitel)
Skolen vil i samarbejde med praksis fra Nord- og Syddjurs kommuner bygge videre på ph.d.-projektet: ’Sosu-elevers læring i skole-praktik-samspillet’...
5 projektdokumenter kan downloades
Randers Social- og Sundhedsskole EUD, SOSU m.fl. 30-11-14 (Afsluttet)
En transithal mellem teori og praksis - Praksisreflekteret transfer i undervisningen med afsæt i SOSU Skills (projekttitel)
Formålet med projektet er at afprøve, hvordan metode til at afgive standpunktsbedømmelser, hvor der inddrages elementer fra SOSU Skills, kan fremme...
2 projektdokumenter kan downloades
Randers Social- og Sundhedsskole EUD, SOSU m.fl. 31-10-14 (Afsluttet)
It-støtte til tosprogede elever i social-og sundhedsuddannelserne-test,ordbog og it til tosprogede (projekttitel)
Højnelse af de tosprogede elevers faglige niveau for bedre at gøre dem i stand til at gennemføre en uddannelse
Randers Social- og Sundhedsskole EUD, SOSU m.fl. 30-09-12 (Afsluttet)
It-støtte til tosprogede elever i social-og sundhedsuddannelserne-test,ordbog og it til tosprogede 2011 (projekttitel)
Højnelse af de tosprogede elevers faglige niveau for bedre at gøre dem i stand til at gennemføre en uddannelse
1 projektdokument kan downloades
Randers Social- og Sundhedsskole EUD, SOSU m.fl. 01-09-12 (Afsluttet)
Tutorer på Randers Social (projekttitel)
Formålet med projektet er at videreudvikle og forankre den tutorordning (ungementorer), som blev opstartet i 2009 for at give de ensomme elever støtte...
2 projektdokumenter kan downloades
Randers Social- og Sundhedsskole EUD, SOSU m.fl. 01-05-11 (Afsluttet)
Styrkelse af natur, teknik og sundhed i erhvervsuddannelserne (projekttitel)
Projektets formål bliver at medvirke til en øget fokusering på problemstillinger, der kan henføres til natur, teknik og sundhed i forskellige...
2 projektdokumenter kan downloades
Randers Social- og Sundhedsskole EUD, SOSU m.fl. 31-01-10 (Afsluttet)
Turtorer på Randers Social (projekttitel)
Formålet med tutorordningen (ungementorer) er at tilbyde de ensomme elever en tutor, der kan indføre eleverne i skolens liv og i det sociale liv...
1 projektdokument kan downloades
Randers Social- og Sundhedsskole EUD, SOSU m.fl. 31-12-09 (Afsluttet)
Udvikling og afprøvning af redskaber til afklaring af realkompetencer i forhold til sosu-uddannelsene (projekttitel)
Formålet med projektet er at udvikle og afprøve redskaber til afklaring af realkompetence til social- og sundhedsuddannelserne. Redskaberne skal...
6 projektdokumenter kan downloades
Randers Social- og Sundhedsskole EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)

Vis alle 16 resultater i fuldt format

 1  2