Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 20 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Differentieret undervisning i faget Dansk på Grundforløb 1 (projekttitel)
Teknisk Skole Silkeborg vil gerne imødekomme de nye krav til danskundervisningen på grundforløb 1 om at kunne undervise på forskellige niveauer i...
Teknisk Skole Silkeborg EUD, SOSU m.fl. 31-12-15 (Igangværende)
Portfolio som bindeled mellem skole- og praktikdel (projekttitel)
Formålet er at undersøge, om portfolio kan være et mere konkret bindeled mellem skoledel og virksomhedsdel end de nuværende...
1 projektdokument kan downloades
Teknisk Skole Silkeborg EUD, SOSU m.fl. 31-12-14 (Afsluttet)
Udvikling/videreudvikling af grundforløbspakker inden for indgangen Mad til mennesker (projekttitel)
Udvikling/videreudvikling af grundforløbspakker, hvor hovedfokus er opbygning af ”faglig identitet” hos eleverne for at mindske...
22 projektdokumenter kan downloades
Teknisk Skole Silkeborg EUD, SOSU m.fl. 15-05-14 (Afsluttet)
Praktikcenter på Teknisk Skole Silkeborg (projekttitel)
Praktikcentrets formål: Sikre elever, der ikke opnår uddannelsesaftale, har udløb af en kort aftale/delaftale eller uforskyldt mister en...
3 projektdokumenter kan downloades
Teknisk Skole Silkeborg EUD, SOSU m.fl. 01-11-13 (Afsluttet)
Etablering af skolepraktikvirksomhed (projekttitel)
Formålet med projektet er at udarbejde en model for, hvordan man etablerer en egentlig skolepraktikvirksomhed på erhvervsskoler....
18 projektdokumenter kan downloades
Teknisk Skole Silkeborg EUD, SOSU m.fl. 31-12-12 (Afsluttet)
Sundhedsfremmende initiativer på de tekniske erhvervsuddannelser (projekttitel)
Det overordnede formål for projektet er, at mindske ulighed i sundhed mellem elever på de tekniske erhvervsuddannelser og øvrige ungdomsuddannelser...
3 projektdokumenter kan downloades
Teknisk Skole Silkeborg EUD, SOSU m.fl. 01-06-12 (Afsluttet)
Kvalitetssikring af skolepraktik i TSØ (projekttitel)
Projektets formål er at udvikle ”kvalitet i skolepraktik” set med elevens og virksomheders øjne. Det vil ske i form af udarbejdelse af ideer til...
25 projektdokumenter kan downloades
Teknisk Skole Silkeborg EUD, SOSU m.fl. 01-03-12 (Afsluttet)
Kvalitetssikring af skolepraktik i TSØ (projekttitel)
Projektets formål er at iværksætte tiltag, der kan medvirke til en kvalitetssikring af den skolepraktik, der gennemføres på TSØ-skolerne og den del af...
5 projektdokumenter kan downloades
Teknisk Skole Silkeborg EUD, SOSU m.fl. 01-02-12 (Afsluttet)
Etablering af et sammenhængende studiemiljø for elever, der bor på skolehjem (projekttitel)
Projektets formål er at skabe sammenhæng/synergi mellem skoledel og bo-del for elever, der indkvarteres på skolehjem i forbindelse med gennemførelse...
3 projektdokumenter kan downloades
Teknisk Skole Silkeborg EUD, SOSU m.fl. 01-12-11 (Afsluttet)
Unge mentor (projekttitel)
Formål og mål med skolens mentorordning: Formålet er at sikre, at elever på grundforløb, der må formodes at være potentielt frafaldstrue-de støttes i...
1 projektdokument kan downloades
Teknisk Skole Silkeborg EUD, SOSU m.fl. 01-05-11 (Afsluttet)

Vis alle 20 resultater i fuldt format

 1  2