Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 28 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Et hold - flere grundfagsniveauer (projekttitel)
Formålet med projektet er at finde frem til velegnede måder at tilrettelægge og gennemføre grundfagsundervisning på grundforløb 1, som tilgodeser...
1 projektdokument kan downloades
Skive Tekniske Skole EUD, SOSU m.fl. 29-02-16 (Afsluttet)
Udvikling af undervisning via virksomhedsforløb for lærere (projekttitel)
På baggrund af kortere virksomhedsforløb for lærere er det overordnede formål med projektet at udvikle undervisningen på grund- og hovedforløb. Dels...
1 projektdokument kan downloades
Skive Tekniske Skole EUD, SOSU m.fl. 29-02-16 (Afsluttet)
Teori giver mening for serviceassistent- og boligmonteringselever via opgaver, som kobler skole- og praktikuddannelse (projekttitel)
Det overordnede formål med projektet er at øge serviceassistentelevers og boligmonteringselevers motivation for og forståelse af teori i uddannelsen....
2 projektdokumenter kan downloades
Skive Tekniske Skole EUD, SOSU m.fl. 30-11-14 (Afsluttet)
Udvikling af pædagogisk ledelse på Skive Tekniske Skole med fokus på højtydende undervisningsteams (projekttitel)
Formålet med projektet er at udvikle højtydende undervisningsteams på Skive Tekniske Skole gennem pædagogisk ledelse. Et undervisningsteam består af...
6 projektdokumenter kan downloades
Skive Tekniske Skole EUD, SOSU m.fl. 31-08-14 (Afsluttet)
Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag på Skive Tekniske Skole (projekttitel)
Formålet med projektet er at indarbejde velegnede implementeringsmetoder, så Skive Tekniske Skoles fælles didaktiske og pædagogiske grundlag...
4 projektdokumenter kan downloades
Skive Tekniske Skole EUD, SOSU m.fl. 31-08-14 (Afsluttet)
Differentieret samspil mellem mentor og underviser på grundlag af differentieret undervisning (projekttitel)
Formålet med projektet er at udvikle og afprøve differentierede undervisningsforløb, som bidrager til, at flere udsatte unge gennemfører en...
4 projektdokumenter kan downloades
Skive Tekniske Skole EUD, SOSU m.fl. 31-12-13 (Afsluttet)
Differentieret samspil mellem mentor og underviser på grundlag af differentieret undervisning (projekttitel)
Formålet med projektet er at udvikle og afprøve differentierede undervisningsforløb, som bidrager til, at flere udsatte unge gennemfører en...
3 projektdokumenter kan downloades
Skive Tekniske Skole EUD, SOSU m.fl. 31-12-13 (Afsluttet)
Praktikcenter Skive (projekttitel)
Det overordnede formål med etablering af Praktikcenter Skive er at skabe en visionær skolepraktik og tilbyde elever uden uddannelsesaftale uddannelser...
3 projektdokumenter kan downloades
Skive Tekniske Skole EUD, SOSU m.fl. 01-12-13 (Afsluttet)
Forsøg med ung-til-ung lærestedsambassadører/ buddies/ ankermænd/ kammerater/ ungementorer/ voluntører/ mentorassistenter (vi er kede af ordene mentor-mentee ¿ men har endnu ikke et godt alternativ) (projekttitel)
Der forsøges etableret ung-til-ung rådgivning via ¿ældre¿ elever på skoleophold på erhvervskollegiet for at reducere frafald. Der etableres...
2 projektdokumenter kan downloades
Skive Tekniske Skole EUD, SOSU m.fl. 01-09-11 (Afsluttet)
Forsøg med kombinationsaftaler inden for værktøjsområdet. (projekttitel)
Forsøg med kombinationsaftaler inden for værktøjsområdet; at få lavet afta-ler om kombinationsaftaler til hvor normale uddannelsesaftaler ikke har...
4 projektdokumenter kan downloades
Skive Tekniske Skole EUD, SOSU m.fl. 01-09-08 (Afsluttet)

Vis alle 28 resultater i fuldt format

 1  2  3