Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 13 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte skole. (projekttitel)
Projektet har til formål at sikre høj indholdsmæssig kvalitet i skolepraktikken, så den fremstår mere attraktiv og relevant for både elever og...
1 projektdokument kan downloades
Aalborg Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 31-12-12 (Afsluttet)
Udvikling og etablering af landsdækkende praktikpladscentre inden for detailhandel. (projekttitel)
Projektet har til formål at udvikle en model for et landsdækkende praktikpladscenter til sikring af en høj kvalitet i skolepraktik, så denne...
3 projektdokumenter kan downloades
Aalborg Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 31-12-12 (Afsluttet)
Sikring af skolepraktik gennem et værktøj til at fasthold og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikansvarlige på den enkelte skole (projekttitel)
At udvikle og afprøve et kursusforløb for medarbejderne i skolepraktik med en elektronisk kvalitetshåndbog som grundlag for kursusforløbet
2 projektdokumenter kan downloades
Aalborg Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 31-12-12 (Afsluttet)
Unge hjæler unge, mentorordning på Aalborg Handelsskole, som en del af skolens fastholdesstrategi (projekttitel)
Styrke det sociale sammenhold på skolen og især den enkelte klasse, så den enkelte elev får dannet et netværk, opnår tryghed på skolen og føler sig...
Aalborg Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 01-05-11 (Igangværende)
Virksomhedsforlagt undervisnings kvalificering af samarbejdet mellem virksomheder, erhvervsskoler og EUD-elevers kompetencer (projekttitel)
Formålet med projektet er at udvikle kortere virksomhedsforlagte forløb (VFU), som en integreret del af grundforløbet til kvalificering af samarbejdet...
20 projektdokumenter kan downloades
Aalborg Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 01-03-11 (Afsluttet)
Erhvervsuddannelsernes internationalisering (projekttitel)
Projektets formål er at styrke erhvervsuddannelsernes internationalisering gennem udvikling, implementering og integrering af undervisningsforløb og...
1 projektdokument kan downloades
Aalborg Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 07-04-10 (Afsluttet)
Unge hjælper unge, mentorordning på Aalborg Handelsskole, som en del af skolens fastholdelsesstrategi (projekttitel)
- At fastholde fagligt svage danske unge, fagligt stærke danske unge og unge med anden etnisk baggrund, så de gennemfører den ungdomsuddannelse,...
Aalborg Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 30-11-08 (Afsluttet)
Brug af elevcoach på Aalborg Handelsskole i forbindelse med fastholdelse (projekttitel)
Aalborg Handelsskole ønsker at ansætte en elevcoach pr. 1. februar 2007 og 1½ frem. Elevcoachen skal fungere som på Aalborg tekniske skole, og have...
Aalborg Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 31-07-08 (Afsluttet)
Forstærket indsats i at få Aalborg Handelsskoles elever og praktiksteders brug af Praktikpladsen.dk (projekttitel)
Baggrund for projektet: Det er vores erfaring, at grundforløbselever på Aalborg Handelsskole har svært ved at komme i gang med at bruge...
2 projektdokumenter kan downloades
Aalborg Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 01-05-08 (Afsluttet)
Udvikling og tilrettelæggelse af fagligt progressive og brancheorienterede undervisningsmodeller i Kontorpecialet Administration (projekttitel)
Formålet med dette projekt er at udvikle modeller for tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen i hovedforløbet for Kontorspecialet...
6 projektdokumenter kan downloades
Aalborg Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)

Vis alle 13 resultater i fuldt format

 1  2