Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 7 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Fra praktikmål til faglige opgaver (projekttitel)
Formålet er at udvikle en model eller procedure for omsætning af praktikmål til læringsaktiviteter, som klart definerer de faglige discipliner, som...
1 projektdokument kan downloades
Herningsholm Erhvervsskole EUD, SOSU m.fl. 31-12-12 (Afsluttet)
Skolestyret erhvervsuddannelse ved brug af praktikpladscentre (projekttitel)
Formålet med forsøget er at højne kvaliteten i skolepraktikken ved i så vid udstrækning som muligt at benytte sig af muligheden for Virksomhedsforlagt...
2 projektdokumenter kan downloades
Herningsholm Erhvervsskole EUD, SOSU m.fl. 31-12-12 (Afsluttet)
En god start (projekttitel)
Vi ønsker vi at sætte yderligere fokus på fastholdelse af elever i grundforløb. Vi mener, at en mentorordning kunne være en rigtig god idé at prøve...
2 projektdokumenter kan downloades
Herningsholm Erhvervsskole EUD, SOSU m.fl. 01-08-08 (Afsluttet)
Udvikling af vejledningskoncept for virksomheder og elever, på tværs af flere EUD indgange, funderet i butiksmedhjælperuddannelsen (projekttitel)
Formålet er at bringe en helt ny gruppe praktikpladser i spil, med udgangspunkt i Butiksmedhjælperudd. og tager udgangspunkt i et samarbejde med en...
1 projektdokument kan downloades
Herningsholm Erhvervsskole EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
Et praksisnært grundforløb i samarbejde mellem vejlednings- og LOP-funktionen samt et erhvervsrettet netværk (projekttitel)
Formålet er at intensivere den vejledende og faglige indsats for uafklarede elever, så grundforløbet får et klart erhvervsrettet sigte. Projektet er...
1 projektdokument kan downloades
Herningsholm Erhvervsskole EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
Elevplan, læreplansmål, læringsmål og læringstile (projekttitel)
Formål med FoU projeket er at: §Skabe en større bevidsthed om forskellen på læreplansmål og læringsmål ; §Kunne se hvilke sammenhænge, der bør være...
Herningsholm Erhvervsskole EUD, SOSU m.fl. 31-01-03 (Afsluttet)
Learning Labab CEU-Integration af EUD, HTX og KVU med henblik på påbygning (projekttitel)
Med det mål at højne attraktiviteten og status i uddannelserne skal den naturlige sammenhæng mellem EUD, HTX og KVU identificeres, udvikles, styrkes...
Herningsholm Erhvervsskole EUD, SOSU m.fl. 31-03-02 (Afsluttet)

Vis alle 7 resultater i fuldt format