Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 5 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Idrætsprojekt (projekttitel)
Formål og indhold i projektet: - at inspirere og hæve overliggeren for fremtidige idræts- og sundhedsprojekter på landets erhvervsskoler, - at sikre...
7 projektdokumenter kan downloades
BEC | Business Education College (Ballerup EUC) EUD, SOSU m.fl. 31-01-10 (Afsluttet)
Værktøjer til beskrivelse af del- og realkompetencer i EUD på TS og HS (projekttitel)
Projektets overordnede formål er at operationalisere elevernes ind- og udgabge på grundforløbene på erhvervsskolerne, herunder elevernes eventuelle...
1 projektdokument kan downloades
BEC | Business Education College (Ballerup EUC) EUD, SOSU m.fl. 01-05-06 (Afsluttet)
Kontaktlærer i praktikperioden - handelsskolen (projekttitel)
Udvikling og afprøvning af systematik til en løbende dialog mellem elever, praktikvirksomhed og hjemskole/kontaktlærer i den ordinære praktikperiode...
BEC | Business Education College (Ballerup EUC) EUD, SOSU m.fl. 31-08-02 (Afsluttet)
Skolekontaktnetværk (projekttitel)
En sammenfattet ansøgning - multiformål. Hillerød: - at de deltagende skolerog kommuner genem samarbejde skal udvikle et finmasket lokaltfunderet...
BEC | Business Education College (Ballerup EUC) EUD, SOSU m.fl. 31-12-01 (Afsluttet)
Råd og vink om grunduddannelse for voksne på handelsskoleområdet (projekttitel)
At udarbejde et idekatalog (Råd og Vink) til inspiration for handelsskolerne i forbindelse med implemteringen af GVU. At afholde en...
BEC | Business Education College (Ballerup EUC) EUD, SOSU m.fl. 01-08-01 (Afsluttet)

Vis alle 5 resultater i fuldt format