Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 7 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Iværksætteri og Innovation i metalindustriens erhvervsuddannelser (projekttitel)
FoU-projektet skal bidrage til udvikling af materialer og modeller til uddannelsesforløb, der styrker elevernes iværksætterkompetencer og innovative...
3 projektdokumenter kan downloades
Metalindustriens Lærlingeudvalg EUD, SOSU m.fl. 31-12-09 (Afsluttet)
Projektorganiseret svendeprøve for klejnsmed og smed (plade og konstruktion) (publikationstitel)
Formålet med projektet har været at afspejle den virkelighed, der foregår i industrien i dag, og afprøve bedømmelse af processen og ikke som tidligere...
Institutionspublikation - Trykt publikation
Metalindustriens Lærlingeudvalg EUD, SOSU m.fl. 22-05-06 (Afsluttet)
Ny mekanikeruddannelse - Nye lærerroller i samarbejde med virksomhed og elev (projekttitel)
Det faglige udvalg for transportområdet har revideret uddannelserne inden for mekanikerområdet og designet den.
1 projektdokument kan downloades
Metalindustriens Lærlingeudvalg EUD, SOSU m.fl. 01-05-06 (Afsluttet)
Kvalitetssikring - Svendeprøven Anno 2000 (projekttitel)
Motivationen for ansøgningen skal ses i lyset af den uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige udvikling, som i højere grad stiller krav til, at...
Metalindustriens Lærlingeudvalg EUD, SOSU m.fl. 31-05-05 (Afsluttet)
Den gode praktikvirksomhed (publikationstitel)
Formål: At fastholde, udvikle og sikre kvaliteten i industritekniker-, maskin- og værktøjsmageruddannelsens praktikdel. Mål: At udvikle en...
Institutionspublikation - Trykt publikation
2 projektdokumenter kan downloades
Metalindustriens Lærlingeudvalg EUD, SOSU m.fl. 01-09-03 (Afsluttet)
Fællestræk og mønstre i de små erhvervsuddannelsers erhvervsfaglige profil inden for tre indgange i metalindustrien (projekttitel)
Formålet er at afdække og analysere fælles træk og mønstre i de små erhvervsuddannelsers erhvervsfaglige profil inden for Metalindustriens...
Metalindustriens Lærlingeudvalg EUD, SOSU m.fl. 31-12-02 (Afsluttet)
Svendeprøven anno 2000, fase 2, 3 og 4 (projekttitel)
Samtlige af smedeuddannelsens skoleperioder, med undtagelse af 6. skoleperiode (svendeprøven) blev nøje analyseret, og undervisningen blev...
Metalindustriens Lærlingeudvalg EUD, SOSU m.fl. 11-11-00 (Afsluttet)

Vis alle 7 resultater i fuldt format