Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 9 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Etablering af virksomhedsklynger i bygge- og anlægsbranchen (projekttitel)
Formålene med projektet er, i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg inde for murer, maler og tømrer, at: - etablere en klynge af virksomheder...
2 projektdokumenter kan downloades
Rybners Tekniske Skole og HTX EUD, SOSU m.fl. 31-12-12 (Afsluttet)
Netværksdannelse med henblik på internationalisering af uddannelser (projekttitel)
Projektet har til formål at skabe erfaringsudveksling, udvikle og udveksle viden samt best practice på internationaliseringen af uddannelserne....
18 projektdokumenter kan downloades
Rybners Tekniske Skole og HTX EUD, SOSU m.fl. 31-12-09 (Afsluttet)
Mangler der en møtrik eller hva'? (publikationstitel)
Projektets formål er at udvikle et arbejds- og læringsmiljø for autouddannelsen, hvor eleverne arbejder i et miljø, der er kendetegnet ved, at den...
Institutionspublikation - Online publikation
5 projektdokumenter kan downloades
Rybners Tekniske Skole og HTX EUD, SOSU m.fl. 01-05-08 (Afsluttet)
Erhvervsuddannelser via delkompetencer (projekttitel)
Formål og mål I relation til ændringen af erhvervsuddannelsesloven (L 173) formuleres hermed et forsøgs- og udviklingsprojekt med henblik på...
8 projektdokumenter kan downloades
Rybners Tekniske Skole og HTX EUD, SOSU m.fl. 31-12-06 (Afsluttet)
Mere praktik og erhvervsfaglighed i grundforløbene (projekttitel)
Projektet har til formål at udvikle grundforløbsmodeller, der: - sikrer, at elever i grundforløbene møder deres kommende erhverv gennem en styrkelse...
5 projektdokumenter kan downloades
Rybners Tekniske Skole og HTX EUD, SOSU m.fl. 31-12-06 (Afsluttet)
Betydningen af elevers sociale og kulturelle baggrund for læring i EUD på CEU-skolerne (projekttitel)
Formålet med forsøget er at tilvejebringe viden om elevernes sociale og kulturelle baggrunde. Det antages, at disse har betydning for, hvordan...
3 projektdokumenter kan downloades
Rybners Tekniske Skole og HTX EUD, SOSU m.fl. 31-12-05 (Afsluttet)
Undervisningsmodeller og -koncepter for Open Learning Center på Esbjerg Tekniske Skole (projekttitel)
Der undersøges under FoU-programmet 2000 under indsatsområderne EUD03. Pædagogik og didaktik og EUDO8. Udvikling af lærerroller - arbejdsformer m.v.
Rybners Tekniske Skole og HTX EUD, SOSU m.fl. 01-08-02 (Afsluttet)
Valgfrie specialefag i hovedforløb i chaufføruddannelsen (projekttitel)
At skabe et uddannelsesforløb for chaufføruddannelsens specialefag, som sigter mod at afklare, oplyse og give mulighed for valg, samt giver muligheder...
2 projektdokumenter kan downloades
Rybners Tekniske Skole og HTX EUD, SOSU m.fl. 15-02-02 (Afsluttet)
Samtidig undervisning af smedehold på forskellige uv-niveauer (publikationstitel)
At udvikle planlægningsmæssige værktøjer som muliggør undervisningen af smedeelever på både 3. og 4. skoleperiode på samme tid, samt at vejlede og...
UVM publikation - Trykt publikation
Rybners Tekniske Skole og HTX EUD, SOSU m.fl. 1994 (Afsluttet)

Vis alle 9 resultater i fuldt format