Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 14 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Ledelse af pædagogiske medarbejdere med det formål at udvikle en innovativ og rummelig pædagogisk praksis på erhvervsuddannelserne (projekttitel)
Udvikling og afprøvning af metoder til pædagogisk ledelse i lyset af OK13 med henblik på at udvikle personaleledelsen på en sådan måde, at ledelse og...
1 projektdokument kan downloades
Selandia - CEU EUD, SOSU m.fl. 31-07-14 (Afsluttet)
Praktikpladscenter og virksomhedsnær praktik i skolepraktik på Selandia CEU (projekttitel)
Projektets formål er • at afprøve, hvordan skolen kan holde ansvaret for koordineringen af hele uddannelsesforløbet for eleven, og derved skabe et...
1 projektdokument kan downloades
Selandia - CEU EUD, SOSU m.fl. 31-12-12 (Afsluttet)
¿Unge hjælper unge¿ ¿ mentorordning på erhvervsskoler (projekttitel)
Projektets formål er at øge gennemførelsesprocenten på grundforløbene på Selandia-ceu med 7% af de elever som afbryder uden omvalg. Projektet omfatter...
1 projektdokument kan downloades
Selandia - CEU EUD, SOSU m.fl. 01-05-11 (Afsluttet)
Metodeudvikling til hjælp og fastholdelse af unge med psykiske problemer i erhvervsuddannelserne (projekttitel)
Projektet udvikler metoder, der har til formål at hjælpe og fastholde unge med psykiske problemer på erhvervsuddannelserne på Selandia...
5 projektdokumenter kan downloades
Selandia - CEU EUD, SOSU m.fl. 01-01-11 (Afsluttet)
Regionale netværk med henblik på ungdomsuddannelse til alle i Region Sjælland (projekttitel)
Projektets formål er at udvikle og udveksle viden og erfaringer blandt projekts deltagere om den gensidige praksis i forhold til opfylde regeringens...
1 projektdokument kan downloades
Selandia - CEU EUD, SOSU m.fl. 01-03-09 (Afsluttet)
"Unge hjælper unge" - mentorordning på erhvervsskoler (projekttitel)
Projektets formål er at øge gennemførelsesprocenten på grundforløbene på Selandia-ceu med 10 %. Projektet omfatter frafaldstruede grundforløbselever...
1 projektdokument kan downloades
Selandia - CEU EUD, SOSU m.fl. 30-11-08 (Afsluttet)
Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer i den nye trindelte salgsassistentuddannelse (projekttitel)
At udvikle nye evaluerings- og eksamensformer, som bedre lever op til vekseluddannelsesprincippet, herunder de kompetencekrav, der gælder på skole som...
4 projektdokumenter kan downloades
Selandia - CEU EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
Udvikling af afklarende elementer i grundforløb med henblik på imødegåelse af frafald (projekttitel)
Hovedformålet med projektet er på grundforløbet for udvalgte elever at udvikle deres bløde kvalifikationer og bl.a. dermed udvikle deres...
4 projektdokumenter kan downloades
Selandia - CEU EUD, SOSU m.fl. 31-12-05 (Afsluttet)
Unge iværksættere i Vestsjælland (projekttitel)
Formålet med projektet er - at udbrede kendskabet og fremme lysten til iværksætteri, - at give unge studerende mulighed for at starte selvstændig...
1 projektdokument kan downloades
Selandia - CEU EUD, SOSU m.fl. 01-11-05 (Afsluttet)
Revision af grundfaget informationsteknologi (projekttitel)
Formålet er at revidere grundfaget indformationsteknologi, således at det modsvarer den teknologiske udvikling, der præger samfundet, arbejdsmarkedet...
Selandia - CEU EUD, SOSU m.fl. 20-04-04 (Afsluttet)

Vis alle 14 resultater i fuldt format

 1  2