Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 13 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Læring i samspillet mellem skole og praktik (Merkantilt) (projekttitel)
Gennem et målrettet og systematisk samarbejde mellem skole og praktikvirksomheder at skabe mere synlighed for eleverne om hvordan teorien i skolen kan...
Tradium EUD, SOSU m.fl. 29-02-16 (Igangværende)
Virksomhedstilfredshedsundersøgelse som værktøj til at skabe fælles sprog mellem praktikvirksomhed og erhvervsskole (projekttitel)
Formålet er at afprøve nyt koncept for virksomhedstilfredshedsundersøgelse som værktøj til at skabe fælles sprog mellem praktikvirksomhed og...
12 projektdokumenter kan downloades
Tradium EUD, SOSU m.fl. 31-12-14 (Afsluttet)
Anerkendende pædagogik, CL, lærerrollen og relationer (projekttitel)
Formålet med projektet er 3-delt. 1) Udvikling af og implementering af fælles pædagogisk grundlag med det formål at få en fælles opfattelse af og...
17 projektdokumenter kan downloades
Tradium EUD, SOSU m.fl. 30-10-14 (Afsluttet)
Praktikcenter Tradium (projekttitel)
Praktikcenter Tradium skal forestå uddannelse af praktikpladssøgende elever som uden held har søgt en ordinær praktikplads eller som har mistet en...
1 projektdokument kan downloades
Tradium EUD, SOSU m.fl. 01-11-13 (Afsluttet)
Skolepraktik virksomhed (projekttitel)
Projektet tager afsæt i Tradiums erfaringer med SKP-aktiviteter fra såvel det tekniske som det merkantile område, og her ud fra kvalitetsudvikle...
4 projektdokumenter kan downloades
Tradium EUD, SOSU m.fl. 31-12-12 (Afsluttet)
Udvikling af nyt grundfag til erhvervsuddannelserne - Teknologi (projekttitel)
Udviklingsprojektets resultat skal danne grundlag for indførelse af et nyt grundfag Teknologi i erhvervsuddannelserne. Målet er at udarbejde forslag...
1 projektdokument kan downloades
Tradium EUD, SOSU m.fl. 01-02-12 (Afsluttet)
Viljen til at gennemfører en uddannelse - mentorordning på Randers Tekniske Skole hvor unge hjælper unge (projekttitel)
Det er formålet med projektet ?Viljen til at gennemfører en uddannelse?, at opbygge et mentorkorps med stærke elever fra Randers Tekniske Skole,...
2 projektdokumenter kan downloades
Tradium EUD, SOSU m.fl. 31-12-08 (Afsluttet)
Benchlearning- professionalisering af netværksbaserede læringsmiljøer skaber forbedret praksis (projekttitel)
Projektet har til formål at skabe et læringsmiljø-koncept for arbejdet med at nyttiggøre skolernes kvalitetsarbejde (og de gennemførte benchmarking...
12 projektdokumenter kan downloades
Tradium EUD, SOSU m.fl. 01-09-08 (Afsluttet)
Nye metoder til screening og selvevaluering inden for transportområdet (projekttitel)
Formålet er for det første at udvikle et fleksibelt, differentieret og praktisk orienteret materiale til screening af grundfagene forud for...
5 projektdokumenter kan downloades
Tradium EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
Blended learning og praktisk projektundervisning i grundforløbet (projekttitel)
Formålet er at udvikle et fleksibelt, differentieret og praktisk orienteret undervisningsmateriale til grundforløbet. Undervisningsmaterialet skal...
5 projektdokumenter kan downloades
Tradium EUD, SOSU m.fl. 31-12-06 (Afsluttet)

Vis alle 13 resultater i fuldt format

 1  2