Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 18 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Videreudvikling af projektet Eudtube.dk - fase 3.1 (projekttitel)
Projektet Eudtube.dk blev igangsat august 2009 og selve sitet blev officielt åbnet juni 2010. Nu forestår næste fase, hvor sitet og konceptet skal...
1 projektdokument kan downloades
Erhvervsskolerne Aars EUD, SOSU m.fl. 31-01-13 (Afsluttet)
Videreudvikling af projektet Eudtube.dk (projekttitel)
Projektet Eudtube.dk blev igangsat august 2009 og selve sitet blev officelt åbnet juni 2010. Nu forestår næste fase, hvor sitet og konceptet skal...
1 projektdokument kan downloades
Erhvervsskolerne Aars EUD, SOSU m.fl. 31-12-12 (Afsluttet)
Opbygning af branchespecifikke netværk af virksomheder i et forpligtende fællesskab til at sikre kvalitet i skolepraktikken. (projekttitel)
At udvikle og afprøve nye modeller til at danne netværk mellem praktikcenter og praktikvirksomheder for at højne kvaliteten i skolepraktikken indenfor...
2 projektdokumenter kan downloades
Erhvervsskolerne Aars EUD, SOSU m.fl. 31-12-12 (Afsluttet)
Eudtube.dk - It og vidensdeling - fase 2 (projekttitel)
Formålet med det nye projekt er kvalificering af eudtube.dk med fokus på vejledning af lærerne i brug af sitet. Dette i form af udarbejdelse...
1 projektdokument kan downloades
Erhvervsskolerne Aars EUD, SOSU m.fl. 30-08-11 (Afsluttet)
Informationsteknologi i erhvervsuddannelserne -råd og vink (publikationstitel)
Projektets formål er at udforme råd og vink, der kan være til støtte for lærere i den daglige undervisning i faget informationsteknologi. Der skal...
UVM publikation - Online publikation
3 projektdokumenter kan downloades
Erhvervsskolerne Aars EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
Konferencer: Bedre uddannelser/Øget faglighed med it (projekttitel)
Afholdelse af to konferencer forår 2007 om it i erhvervsuddannelserne (1. konference er afholdt december 2006). Der er begrænset fokus på it i...
Erhvervsskolerne Aars EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
Læsesvage elevers gennemførelse af en erhvervsuddannelse (projekttitel)
Projektets overordnede formål er at tilrettelægge forløb for de læsesvage elever, der gør eleven i stand til at gennemføre en merkantil...
6 projektdokumenter kan downloades
Erhvervsskolerne Aars EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
Eksamensbelastning på de tekniske skoler (publikationstitel)
Formålet med projektet er ud fra en analyse af eksamensomfanget ved de enkelte uddannelser at komme med forslag til en fremtidig eksamensstruktur på...
UVM publikation - Trykt publikation
Erhvervsskolerne Aars EUD, SOSU m.fl. 29-05-07 (Afsluttet)
Helhedsvurdering og bedømmelse af tværfaglige helhedsorienterede projektforløb i erhvervsuddannelsernes grundforløb (projekttitel)
Projektets overordnede formål et at udvikle, beskrive og afprøve summative evalueringsformer, som understøtter en pædagogisk udvikling i retning af...
3 projektdokumenter kan downloades
Erhvervsskolerne Aars EUD, SOSU m.fl. 01-05-07 (Afsluttet)
IKA, IKV og GVU´s metoder og redskaber anvendt i realkompetenceafklaringen og godskrivningen for eleverne i grund- og hovedforløbene på de tekniske erhvervsuddannelser. (projekttitel)
Projektets formål er at definere realkompetence i forhold de enkelte tekniske uddannelser, med udgangspunkt i Reform 2000 og lov 448. Projektet har...
3 projektdokumenter kan downloades
Erhvervsskolerne Aars EUD, SOSU m.fl. 31-12-06 (Afsluttet)

Vis alle 18 resultater i fuldt format

 1  2