Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 10 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Håndværkerkampagnen - folkeskolen ind i erhvervslivet og erhvervslivet ind i folkeskolen (projekttitel)
Formålet med projektet var at bringe folkeskoleelever og deres forældre samt UU-vejledere i tættere kontakt med de små og mellemstore virksomheder i...
2 projektdokumenter kan downloades
Håndværksrådet EUD, SOSU m.fl. 30-06-12 (Igangværende)
Udvikling af eliteforløb inden for Produktion og udvikling (projekttitel)
Projektet evaluerer igangværende eliteforløb på Mercantec med henblik på udvikling af konkrete eliteforløb til indgangen Produktion og Udvikling. Der...
3 projektdokumenter kan downloades
Håndværksrådet EUD, SOSU m.fl. 01-09-11 (Afsluttet)
Udvikling af eliteforløb inden for produktion og udvikling (projekttitel)
Formålet med projektet er at udvikle Mercantecs eksisterende eliteforløb med henblik på øget rekruttering til uddannelser inden for indgangen...
2 projektdokumenter kan downloades
Håndværksrådet EUD, SOSU m.fl. 31-03-11 (Afsluttet)
Håndværker anno 2020 (publikationstitel)
Det overordnede formål med projektet er at gennemføre en tværgående analyse af fremtidens arbejds- og jobmarked med henblik på at kortlægge...
Institutionspublikation - Trykt publikation
18 projektdokumenter kan downloades
Håndværksrådet EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
Styrkelse af elevernes innovative kompetencer inden for bygge- og anlægsområdet (projekttitel)
Projektets overordnede formål er at styrke elevernes innovative kompetencer ved at inddrage både skole- og praktikdel. Projektet har følgende...
3 projektdokumenter kan downloades
Håndværksrådet EUD, SOSU m.fl. 31-12-06 (Afsluttet)
Globaliseringen og de faglærte (publikationstitel)
Det overordnede formål med projektet er at gennemføre en tværgående analyse af fremtidens arbejds- og jobmarked med henblik på at kortlægge...
Institutionspublikation - Online publikation
Håndværksrådet EUD, SOSU m.fl. 31-12-06 (Igangværende)
Elevens jobkompetencer og den attraktive praktikvirksomhed (projekttitel)
Det overordnede formål med projektet er at styrke de unges motivation til at fuldføre en påbegyndt uddannelse og virksomhedernes incitament til at...
4 projektdokumenter kan downloades
Håndværksrådet EUD, SOSU m.fl. 01-08-05 (Afsluttet)
Fremme af integration af unge nydanske elever med henblik på at øge antallet af praktikpladser i små og mellemstore virksomheder (projekttitel)
Det overordnede formål med dette projekt er at gennemføre en grundig analyse af muligheder og barrierer for integration af nydanskere inden for tekn....
Håndværksrådet EUD, SOSU m.fl. 01-05-02 (Afsluttet)
Undersøgelse af virksomhedernes incitamenter til at uddanne elever samt iværksættelse af initiativer, der kan skabe flere praktikpladser. (projekttitel)
Den overordnede målsætning med projektet er at få et kart billede af, hvorfor virksomhederne ikke ønsker at uddanne elever, og hvad der skal til for...
Håndværksrådet EUD, SOSU m.fl. 01-03-02 (Afsluttet)
På godt og ondt (publikationstitel)
Formålet med dette projekt er for det første at undersøge, hvordan elevkulturen er i 1998 med henblik på at øge antallet af uddannelsesaftaler inden...
UVM publikation - Trykt publikation
Håndværksrådet EUD, SOSU m.fl. 1999 (Afsluttet)

Vis alle 10 resultater i fuldt format