Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 12 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Udvikling af multimodale læremidler til undervisning i erhvervsøkonomi på HG grundforløbet. (projekttitel)
Det er formålet med dette projekt at udvikle multimodale læremidler, der kan supplere og understøtte de traditionelle læremidler i faget...
4 projektdokumenter kan downloades
Roskilde Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 31-12-14 (Afsluttet)
Udvikling af pædagogisk ledelse på Erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole. (projekttitel)
I forbindelse med gennemførelsen af et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag for afdelingen, ønsker vi at tydeliggøre ledelsen: Vi ønsker at flytte...
3 projektdokumenter kan downloades
Roskilde Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 30-06-14 (Afsluttet)
Opgave der kobler teori og praksis, Erhvervsuddannelserne, Offentlig Administration: Betydningen af politiske beslutninger for arbejdets udførelse i den offentlige administration. (projekttitel)
At styrke elevernes forståelse af betydningen af de beslutninger som træffes af det politiske niveau i stat, region og kommune, og hvilke konsekvenser...
1 projektdokument kan downloades
Roskilde Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 30-06-14 (Afsluttet)
Gennem leg og spil til trivsel og læring (projekttitel)
Fysisk aktiv leg og bevægelse er med til at forme vores måde at tænke på og vores forhold til andre mennesker. Leg og bevægelse fremmer vores sundhed...
15 projektdokumenter kan downloades
Roskilde Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 01-02-11 (Afsluttet)
Ungementorer (projekttitel)
At motivere og fastholde unge generelt så de fastholdes og gennemfører den ungdomsuddan-nelse de er startet på. At øge overgangsfrekvensen fra...
2 projektdokumenter kan downloades
Roskilde Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 31-12-10 (Afsluttet)
Kulturmøde på udebane,Projektarbejde med elever fra 4 andre Eu-lande i Tyskland (den merkantile indgangs grundforløb) (projekttitel)
Det er formålet med dette projekt at styrke de internationale kompetencer for eleverne på den merkantile indgangs grundforløb. Ved at arbejde med...
3 projektdokumenter kan downloades
Roskilde Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 30-09-09 (Afsluttet)
Unge hjælper unge - mentorordning (projekttitel)
Formålet er, at etablere etnisk mentorkorps. Vi ønsker via unge mentorer at motivere og fastholde unge med anden etnisk baggrund så de gennemfører...
1 projektdokument kan downloades
Roskilde Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 30-11-08 (Afsluttet)
Udvikling af elevnetværk med henblik på fastholdelse i hg (projekttitel)
Det er formålet med dette projekt at give elever et netværk, som kan fastholde dem i uddannelsen, samt udvikle deres sociale kompetencer. Eleverne...
3 projektdokumenter kan downloades
Roskilde Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
Model for - og redskaber til - afklaring af den enkelte elev i forhold til uddannelsesvalg/beskæftigelse (projekttitel)
Se brev af d. 4 okt. 2001 fra HFI, Anette Larsen
Roskilde Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 30-06-02 (Afsluttet)
Uddannelse af jobpiloter til formidling af praktikpladser til risikogrupper (projekttitel)
1. I samarbejde med DEL at udvikle et kort uddannelsesforløb for HGs undervisere, så de i dagligdagen aktivt kan medvirke til at et tættere samspil...
Roskilde Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 15-01-02 (Afsluttet)

Vis alle 12 resultater i fuldt format

 1  2