Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 12 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Unge hjælper unge - mentorordning på erhvervsskoler (projekttitel)
Med videreførelse og videreudvikling af unge mentorordninger har CELF det formål at sikre, at flest muligt elever på erhvervsuddannelserne gennemfører...
2 projektdokumenter kan downloades
CEUS EUD, SOSU m.fl. 01-05-11 (Igangværende)
Skabelse af lærings- og socialt miljø i praktiktiden med henblik på at fastholde eleverne og træne i virksomhedstænkning (projekttitel)
At få skabt et lærings- og socialt miljø som fastholder eleverne i uddannelsernes praktikdel og giver en kompetenceudvikling som et bindeled mellem...
4 projektdokumenter kan downloades
CEUS EUD, SOSU m.fl. 31-12-08 (Afsluttet)
Unge hjælper unge (projekttitel)
Dette FoU-projekt skal ses som et blandt flere initiativer til at nå disse målet om at 95% af en ungdomsårgang skal have en uddannelse i 2015....
2 projektdokumenter kan downloades
CEUS EUD, SOSU m.fl. 30-11-08 (Afsluttet)
Udvikling på skrå - et samarbejde mellem grundskole og ungdomsuddannelser (projekttitel)
Der dannes et lokalt netværksforum med lærere fra folkeskolens afgangs- klasser og lærere fra angdomsuddannelserne, EUD, HTX og HHX. Der etableres et...
CEUS EUD, SOSU m.fl. 01-11-05 (Afsluttet)
Forsøg med kombinationsaftaler indenfor EL-faget (projekttitel)
Det er projektets formål at udvikle, gennemføre, administrere og evaluere forsøg med kombinationsaftaler indenfor EL-faget, især speciaalet...
CEUS EUD, SOSU m.fl. 01-07-03 (Afsluttet)
Fremtiden for en elev - er fremtiden for virksomheder - step 2 (projekttitel)
Industri- og Håndværkerskolen, Nakskov tekniske skole samt AF-storstrøm ønsker i et samarbejde, yderligere at styrke indsatsen omkring lære- og...
CEUS EUD, SOSU m.fl. 28-02-03 (Afsluttet)
Det lærende net (projekttitel)
Ud fra et praktisk/realistisk udgangspunkt at skabe et undervisningsforum, hvor der skabes mulighed for individuelle forløb forhver enkelt elev -...
CEUS EUD, SOSU m.fl. 31-07-02 (Afsluttet)
Kompetencecenter for økologisk byggeri (projekttitel)
Formålet er at etablere et kompetencecenter for økologisk byggeri, der dels er en vigtig del af læringsmiljøet og dels er et centralt omdrejningspunkt...
CEUS EUD, SOSU m.fl. 01-07-02 (Afsluttet)
Internationalisering i grundforløb i Bygge og Anlæg (projekttitel)
At bringe internationaliseringen ind i de nye grundforløb inden for Bygge og Anlæg, dels gennem etablering af pædagogiske netværk mellem Industri- og...
CEUS EUD, SOSU m.fl. 30-04-02 (Afsluttet)
Rummelighed i grundforløbet (projekttitel)
At sikre unge mod marginalisering i forhold til uddannelsessystem og arbejdsliv. Der skal skabes forhold på erhvervsskolen, der sikrer mod at - unge...
CEUS EUD, SOSU m.fl. 31-12-01 (Afsluttet)

Vis alle 12 resultater i fuldt format

 1  2