Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 22 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
EUC Syds didaktiske og pædagogiske grundlag (projekttitel)
Projektet har til formål at styrke implementeringen af EUC Syds didaktiske og pædagogiske grundlag. Med projektet styrkes kvalitetsinitiativerne, der...
1 projektdokument kan downloades
EUC Syd EUD, SOSU m.fl. 31-10-14 (Afsluttet)
Nye veje i skolepraktik inden for mekanikeruddannelsen (projekttitel)
EUC SYD ønsker at udvikle en ny model for gennemførelse af skolepraktik for automekanikeruddannelsen i tæt samarbejde med virksomheder og det lokale...
1 projektdokument kan downloades
EUC Syd EUD, SOSU m.fl. 31-12-12 (Afsluttet)
Skolenetværk for automatikmontør (projekttitel)
At danne et netværk mellem de udbydende skoler, for at udveksle erfaringer omkring implementeringen af automatik og procesuddannelsens nye trin 1 som...
14 projektdokumenter kan downloades
EUC Syd EUD, SOSU m.fl. 31-12-09 (Afsluttet)
Individualiseret målrettethed i EUD-forløb (projekttitel)
For at styrke erhvervsuddannelsernes funktion som fødekæde til specialistfunktioner på højt niveau udvikles læringsforløb, som specielt imødekommer...
EUC Syd EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
Forsøg med tilrettelæggelse af erhvervsuddannelser (projekttitel)
Med henblik på at dække behovet for virksomhedernes efterspørgsel efter fleksible og bredere virksomhedsrelaterede kompetencer udvikles et antal...
EUC Syd EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
Specialpædagogiske opgavesæt for automatikmekanikeruddannelsen 3.- 6. skoleperiode (publikationstitel)
Det er projektets formål, gennem udvikling af et specialpædagogisk opgavesæt til automekanikeruddannelsen, at forbedre den svage elevs viden under og...
UVM publikation - Trykt publikation
EUC Syd EUD, SOSU m.fl. 12-11-07 (Afsluttet)
Specialundervisningsmateriale i Impuls og HF-teknik (publikationstitel)
At udarbejde materiale, der kan anvendes af elever, der ikke har opnået tilfredsstillende resultat. Materialet kan anvendes i den tid, eleven er i...
UVM publikation - Trykt publikation
EUC Syd EUD, SOSU m.fl. 12-11-07 (Afsluttet)
Beboerrådsarbejde på erhvervsskolernes skolehjem (publikationstitel)
Afprøvning af model for beboerrådsarbejde på skolehjemmene i henhold til vedlagte projektbeskrivelse.
UVM publikation - Trykt publikation
EUC Syd EUD, SOSU m.fl. 12-11-07 (Afsluttet)
Frisør - kosmetiker, to i én? (publikationstitel)
Frisør/kosmetiker - to i én
UVM publikation - Trykt publikation
EUC Syd EUD, SOSU m.fl. 11-04-07 (Afsluttet)
Forsøg og udvikling aluminiumsoperatør (projekttitel)
Formålet med projektet er: At udvikle, afprøve og evaluere uddannelsesmodeller for gennemførelse af uddannelsen til aluminiumsoperatør. At gennemføre...
8 projektdokumenter kan downloades
EUC Syd EUD, SOSU m.fl. 01-08-06 (Afsluttet)

Vis alle 22 resultater i fuldt format

 1  2  3