Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 20 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Korte praktikforløb og fagdidaktik (projekttitel)
1. Model for hovedforløb læreres praktik i virksomheder a. Model for samarbejdsaftaler og samarbejde mellem skolen og lokale virksomheder b. Viden...
4 projektdokumenter kan downloades
EUC Nord EUD, SOSU m.fl. 29-02-16 (Afsluttet)
Følgeskoler til model for læsehandlingsplaner (projekttitel)
10 erhvervsskoler fra de afviste projekter fra satspuljen, får mulighed for at deltage i følgende projekt: EUC Nord er udnævnt til at være...
1 projektdokument kan downloades
EUC Nord EUD, SOSU m.fl. 31-12-14 (Afsluttet)
Bedre skrivning og læsning i den faglige uddannelse (projekttitel)
Målgruppen er elever på grundforløbet inden for de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest og EUC Nord. Mange af eleverne har det meget svært ved...
1 projektdokument kan downloades
EUC Nord EUD, SOSU m.fl. 31-12-14 (Afsluttet)
Fra sprogcenter til erhvervsuddannelse (projekttitel)
Formålet med projektet er at sikre at unge med anden etnisk baggrund end dansk, får de fornødne forudsætninger og motivation for at kunne gennemføre...
1 projektdokument kan downloades
EUC Nord EUD, SOSU m.fl. 31-12-14 (Afsluttet)
Pædagogisk ledelse af læringsmiljøet (projekttitel)
Projektets formål er at arbejde med udvikling af læringsmiljøet på skolen, og samtidigt, sætte fokus på og udvikle ledelse på alle niveauer....
1 projektdokument kan downloades
EUC Nord EUD, SOSU m.fl. 01-11-14 (Afsluttet)
Pædagogisk ledelse af læringsmiljøet (projekttitel)
Projektets formål er at arbejde med udvikling af læringsmiljøet på skolen, og samtidigt, sætte fokus på og udvikle ledelse på alle niveauer....
4 projektdokumenter kan downloades
EUC Nord EUD, SOSU m.fl. 01-11-14 (Afsluttet)
Pædagogisk ledelse af læringsrummet (projekttitel)
Formålet med projektet var at sikre at både lærere og ledere kendte til og vidste hvilke opgaver og funktioner, samt politikker der var omkring...
2 projektdokumenter kan downloades
EUC Nord EUD, SOSU m.fl. 01-11-14 (Afsluttet)
Implementering af pædagogisk didaktisk grundlag (projekttitel)
Formålet med projektet var at udvikle en metode til implementering af pæd.did.grundlag, samt sikre at grundlaget kommer i spil og bliver anvendt bredt...
2 projektdokumenter kan downloades
EUC Nord EUD, SOSU m.fl. 31-10-14 (Afsluttet)
Uddannelse af instruktører (projekttitel)
Projektet har til formål at udvikle en ny uddannelse for vores ksolepraktikinstruktører, der forkuserer på arbejdsinstruktionen som pædagogisk redskab...
1 projektdokument kan downloades
EUC Nord EUD, SOSU m.fl. 31-12-12 (Afsluttet)
Partnerskaber om skolepraktik (projekttitel)
Projektet skal udvikle model for et lokalt partnerksab mellem skole og virksomheder omkring et skolepraktikcenter som organisatorisk ramme omkring...
4 projektdokumenter kan downloades
EUC Nord EUD, SOSU m.fl. 31-12-12 (Afsluttet)

Vis alle 20 resultater i fuldt format

 1  2