Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 8 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Kompetenceudvikling i en didaktisk praksis (projekttitel)
For at nå det overordnede mål om at styrke den praksisrelaterede undervisning via et øget samarbejde med virksomhederne, vil projektet skabe et...
AMU Nordjylland EUD, SOSU m.fl. 31-12-15 (Igangværende)
Etablering af praktikcenter på AMU Nordjylland (projekttitel)
Formålet med at etablere et praktikcenter i regi af AMU Nordjylland er, at sikre de elever som ikke umiddelbart efter afsluttet grundforløb får en...
AMU Nordjylland EUD, SOSU m.fl. 01-11-13 (Afsluttet)
Netværk mellem skoler der udbyder greenkeeperassistentuddannelsen (projekttitel)
Greenkeeperassistentuddannelsen er en ny kort erhvervsuddannelse og samtidig en ny gren af erhvervsuddannelser inden for jordbrug. Der er på landsplan...
AMU Nordjylland EUD, SOSU m.fl. 01-05-08 (Afsluttet)
Udvikling af elektronikoperatøruddannelsen samt evalueringsplan, herunder evaluering af den praktiske gennemførelse af uddannelsen. (projekttitel)
Elektronikopratør er en helt ny, kort erhvervsuddannelse inden for elektronikindustrien. Med afsæt i grundforløbet "Teknologi og...
AMU Nordjylland EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
Analysemetoder til kompetencecentre (projekttitel)
At sikre at viden og metoder der udvikles i forbindelse med forskningsprojektet"Kvalifikationsudvikling i Nordjylland som lærende region"...
AMU Nordjylland EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
Udvikling af undervisningsplan og materiale til greenkeeperassistentuddannelsen og evaluering af den praktiske gennemførelse (projekttitel)
Greenkeeperassistentuddannelsen er en fuldstændig ny erhvervsuddannelse, hvortil der skal udarbejdes undervisningsplan og undervisningsmateriale....
AMU Nordjylland EUD, SOSU m.fl. 31-12-06 (Afsluttet)
Netværk mellem skoler, der udbyder elektronikoperatøruddannelsen (projekttitel)
Elektronikoperatøruddannelsen er en ny, kort erhvervsuddannelse, der indgår i rækken af erhvervsuddannelser inden for "Teknologi og...
AMU Nordjylland EUD, SOSU m.fl. 01-05-06 (Afsluttet)
Netværk mellem skoler der udbyder greenkeeperassistentuddannelsen (projekttitel)
greenkeeperassistentuddannelsen er en ny kort erhvervsuddannelse og samtidig en ny gren af erhvervsuddannelser inden for jordbrug. Der er på landsplan...
AMU Nordjylland EUD, SOSU m.fl. 01-05-06 (Afsluttet)

Vis alle 8 resultater i fuldt format