Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 31 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Åbent praktikcenter i et virksomhedslignende miljø med fokus på samarbejde med lokale virksomheder og Social Enterprise (projekttitel)
Formålet er at udvikle et Praktikcenter, der kan medvirke til at højne kvaliteten af skolepraktikken og fremstå attraktivt for både elever og...
3 projektdokumenter kan downloades
AARHUS TECH EUD, SOSU m.fl. 31-12-12 (Afsluttet)
Dannelse af skolenetværk til udvikling af hovedforløb på Teknisk designer uddannelsen. (projekttitel)
Det er projektets formål at etablere skolenetværk omkring Teknisk designeruddannelsen, som kan samarbejde omkring udviklingen af hovedforløb og lave...
1 projektdokument kan downloades
AARHUS TECH EUD, SOSU m.fl. 01-09-10 (Afsluttet)
Klimaundervisning i Erhvervsuddannelserne (projekttitel)
Danmark er vært ved FN¿s Klimakonference 2009 (COP15) hvilket betyder ekstra fokus på klimaproblemstillinger generelt, men også indenfor...
1 projektdokument kan downloades
AARHUS TECH EUD, SOSU m.fl. 01-01-10 (Afsluttet)
Om kvalitet og indhold i erhvervsskolehjemmene efter uddannelsesreformen (publikationstitel)
I en tid med voksende krav fra erhvervene til kommende medarbejderes faglige dygtighed, omstillingsevne og kreativitet at belyse nødvendigheden af de...
UVM publikation - Trykt publikation
AARHUS TECH EUD, SOSU m.fl. 12-11-07 (Afsluttet)
Undervisning af læsesvage (publikationstitel)
At udvikle undervisningsmidler, primært visuelle, til brug for elever med læsevanskeligheder i automekanikeruddannelsen.
UVM publikation - Trykt publikation
AARHUS TECH EUD, SOSU m.fl. 14-08-07 (Afsluttet)
CAFKA Cafeteriaassistent-uddannelsens kvalifikationsanalyse 1994 (publikationstitel)
Det er formålet med denne tillægsansøgning til to igangværende udviklingsarbejder at få mulighed for at gennemføre den analyse, som indtil nu er...
UVM publikation - Trykt publikation
AARHUS TECH EUD, SOSU m.fl. 14-08-07 (Afsluttet)
Hvorfor falder de fra i Århus? Teknisk Skole (publikationstitel)
Projektet har til formål at analysere årsagerne til frafald. Analysen skal bygge på en interviewundersøgelse af frafaldne elever fra årgangene...
UVM publikation - Trykt publikation
AARHUS TECH EUD, SOSU m.fl. 14-08-07 (Afsluttet)
Kvalitetssikring af VVS-uddannelserne fase 2 (publikationstitel)
På baggrund af analyser i forbindelse med projektnr. 2104 at udarbejde procedurer for samarbejdsrelationer mellem skoler og faglige udvalg samt...
UVM publikation - Trykt publikation
AARHUS TECH EUD, SOSU m.fl. 08-05-07 (Afsluttet)
Database stoffer og materialer (publikationstitel)
At udvikle en database over stoffer og materialer til brug i arbejdsmiljøundervisningen i værksteder og SVSD, som er tilgængelig for elever, og som...
UVM publikation - Trykt publikation
AARHUS TECH EUD, SOSU m.fl. 16-04-07 (Afsluttet)
Kravspecifikation til simulering af produktionsanlæg (publikationstitel)
Udarbejdelse af simuleringsmodel inden for produktionsteknik, der kan anvendes som model for kommende udviklingsarbejde samt danne grundlag for en...
UVM publikation - Trykt publikation
AARHUS TECH EUD, SOSU m.fl. 16-04-07 (Afsluttet)

Vis alle 31 resultater i fuldt format

 1  2  3  4