Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 22 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse (projekttitel)
Det er formålet med projektet er at udvikle og implementere situationsbestemt ledelse på Niels Brocks erhvervsuddannelser, for derigennem at undersøge...
3 projektdokumenter kan downloades
Niels Brock (Copenhagen Business College) EUD, SOSU m.fl. 01-12-14 (Afsluttet)
Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse (projekttitel)
Det er formålet med projektet er at udvikle og implementere situationsbestemt ledelse på Niels Brocks erhvervsuddannelser, for derigennem at undersøge...
2 projektdokumenter kan downloades
Niels Brock (Copenhagen Business College) EUD, SOSU m.fl. 01-12-14 (Afsluttet)
Udfordring 2013 (Indsatsområde: Differentieret undervisning...) (projekttitel)
Formålet er at udbrede god praksis på baggrund af evidens om skolernes evne til at udfordre eleverne i den merkantile indgang i EUD. God praksis...
5 projektdokumenter kan downloades
Niels Brock (Copenhagen Business College) EUD, SOSU m.fl. 01-07-14 (Afsluttet)
Udfordring 2013 (Indsatsområde: Differentieret undervisning...) (projekttitel)
Formålet er at udbrede god praksis på baggrund af evidens om skolernes evne til at udfordre eleverne i den merkantile indgang i EUD. God praksis...
2 projektdokumenter kan downloades
Niels Brock (Copenhagen Business College) EUD, SOSU m.fl. 01-07-14 (Afsluttet)
Ungementorer - Ung til ung vejledning på Niels Brock (projekttitel)
Niels Brock har nu gjort erfaringer med ungementorer eller elevtutorer i 4 år. Formålet med at føre projektet videre, er at fastholde endnu flere...
1 projektdokument kan downloades
Niels Brock (Copenhagen Business College) EUD, SOSU m.fl. 01-05-11 (Afsluttet)
God praksis for kreativitet, innovation og entreprenørskab i undervisningen (projekttitel)
Undersøgelse af god praksis for kreativitet, innovation og entreprenørskab i undervisningen med forskellige elevgrupper ¿ men med særlig fokus på de...
2 projektdokumenter kan downloades
Niels Brock (Copenhagen Business College) EUD, SOSU m.fl. 28-02-10 (Afsluttet)
Ungementorer - ung til ung vejledning (projekttitel)
Formålet er, at udbygge den allerede eksisterende mentorordning i bredden og i dybden (elevtutorer, ung til ung vejledning). Målet er, via en række...
1 projektdokument kan downloades
Niels Brock (Copenhagen Business College) EUD, SOSU m.fl. 30-11-08 (Afsluttet)
Iværksætteri (projekttitel)
Formål: At stimulere interessen både hos danskere og nydanskere for de muligheder, der ligger i at få foden under eget bord og samtidigt udvidde især...
3 projektdokumenter kan downloades
Niels Brock (Copenhagen Business College) EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
Afklaring af nye elever og efterfølgende individualisering af grundforløb (projekttitel)
Formål: At udvikle værktøjer, herunder udnyttelse af Elevplan, for screening af elevernes kompetencer, at udvikle et individualiseret grundforløb for...
3 projektdokumenter kan downloades
Niels Brock (Copenhagen Business College) EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
Eksamensprojekt - 3. - 5. skoleperiode (projekttitel)
Formålet med projektet er at skabe større sammenhæng i elevernes arbejde, samt lette byrden for dem i forbindelse med eksamen på 5. skoleperiode. I...
Niels Brock (Copenhagen Business College) EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)

Vis alle 22 resultater i fuldt format

 1  2  3