Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 10 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Netværksdannelse i forbindelse med igangsættelse af Fitnessinstruktøruddannelsen (projekttitel)
Formålet er at opbygge netværk/forum for udveksling af erfaringer, best practice, og samarbejdsrelationer til at: 1.understøtte implementering af den...
4 projektdokumenter kan downloades
CPH WEST EUD, SOSU m.fl. 01-05-11 (Afsluttet)
Unge hjælper unge - studienetværk (projekttitel)
Projektets formål er, at skabe et forbedret skolemiljø, ved at skabe en overordnet social ramme i studiemiljøet og et studie-netværk af ungementorer...
2 projektdokumenter kan downloades
CPH WEST EUD, SOSU m.fl. 01-05-11 (Igangværende)
Netværksdannelse i forbindelse med igangsættelse af eventkoordinatoruddannelsen (projekttitel)
Formålet er at opbygge netværk/forum for udveksling af erfaringer, best practice, og samarbejdsrelationer til at: 1.understøtte implementering af den...
4 projektdokumenter kan downloades
CPH WEST EUD, SOSU m.fl. 01-10-10 (Afsluttet)
Succeshistorier - forældre i uddannelser (projekttitel)
Projektet har til formål at indsamle viden om, hvordan uddannelsesstederne kan komme i dialog med og inddrage forældre til unge med anden etnisk...
2 projektdokumenter kan downloades
CPH WEST EUD, SOSU m.fl. 01-05-09 (Afsluttet)
Administration af Merkantil mentorordning (projekttitel)
At etablere etnisk mentorkorps på de merkantile erhvervsuddannelser
CPH WEST EUD, SOSU m.fl. 30-07-08 (Afsluttet)
Start af egen virksomhed (projekttitel)
Formålet er at udvikle et praksisnært og kreativt valgfag i samarbejde med lokale detail- og handelsvirksomheder og Det faglige udvalg for handel....
CPH WEST EUD, SOSU m.fl. 01-11-05 (Afsluttet)
Nye opgavetyper i skriftlig dansk på E-C niveau (projekttitel)
Det overordnede formål med dette FoU-projekt er at udarbejde samt afprøve nye opgavetyper til skriftlig dansk niveau E-C på den merkantile...
2 projektdokumenter kan downloades
CPH WEST EUD, SOSU m.fl. 01-09-03 (Afsluttet)
Operation jobstorm (projekttitel)
praktik
CPH WEST EUD, SOSU m.fl. 15-12-02 (Afsluttet)
Vejledning - Herunder den personlige uddannelsesplan og kontaktlærerfunktioner (projekttitel)
Kortlægge og beskrive kontaktlærerfunktionens opgaver. Samspillet med lærere og uddannelses- og erhvervsvejledere. Udvikling af en samarbejdsmodel,...
CPH WEST EUD, SOSU m.fl. 30-07-02 (Afsluttet)
Samklang (projekttitel)
At understøtte og videreudvikle praktikplads søgningsprocessen med bevidstgørelse af interessenternes muligheder fremfor begrænsninger m.h.p....
CPH WEST EUD, SOSU m.fl. 30-06-02 (Afsluttet)

Vis alle 10 resultater i fuldt format