Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 10 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Hvad sker der i maskinrummet? En undersøgelse af elevernes møde med undervisningen på EUD (projekttitel)
Forskningsprojektet ønsker at undersøge undervisnings- og arbejdsformer på EUD med henblik på at indkredse det indhold og de arbejdsformer, som...
2 projektdokumenter kan downloades
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole EUD, SOSU m.fl. 01-03-12 (Afsluttet)
Opsamling og formidling af resultater af den erhvervspædagogiske forskning. Netværksmøder og rapporter (projekttitel)
Formålet er at styrke den løbende systematiske erfaringsopsamling af resultaterne af den erhvervs-pædagogiske forskning i Danmark på en måde, der kan...
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole EUD, SOSU m.fl. 01-03-09 (Afsluttet)
Udarbejdelse af antologi fra konferencen 'Divergence and Convergence in Education and Work (projekttitel)
Formålet er at publicere en international konferenceantologi, der afspejler aktuel dansk og international forskning i erhvervsuddannelse og...
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole EUD, SOSU m.fl. 01-05-08 (Afsluttet)
The Danish Approach to Quality - 2nd edition (publikationstitel)
At udarbejde en engelsksproget beskrivelse af kvalitetsparametre og -modeller i det danske erhvervsuddannelsessystem.
UVM publikation - Trykt publikation
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole EUD, SOSU m.fl. 01-02-08 (Afsluttet)
International konference, "Divergence and convergence in education and work" i netværket VET & Culture (projekttitel)
Formålet er at afholde en international konference for forskere i erhvervsuddannelserne samt at formidle viden fra denne konference i danske fagblade...
1 projektdokument kan downloades
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
Praksisrelateret didaktik i erhvervsuddannelserne (projekttitel)
Formål Formålet med forskningsprojektet er at videreudvikle den praksisrelateret didaktik i erhvervsuddan-nelserne gennem analyser af, hvilke former...
1 projektdokument kan downloades
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
"Hvis det skal gi' mening" (publikationstitel)
Formålet er at udarbejde en pixiudgave af rapporten: Aarkrog, V. (2007) "Kan man lære teori i praksis? En teoretisk og empirisk analyse af...
UVM publikation - Trykt publikation
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
Frafald i erhvervsuddannelserne (publikationstitel)
At foretage en opsamling af grunde og årsager til frafald i erhvervsuddannelserne. Problemet er allerede belyst i talrige rapporter og ud fra talrige...
UVM publikation - Online publikation
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole EUD, SOSU m.fl. 01-05-06 (Afsluttet)
Udveksling og formidling af erhvervspædagogisk forskning. Netværk og notat (projekttitel)
Formålet er at styrke udveksling og formidling af erhvervspædagogisk forskning gennem understøttelse af samarbejdet blandt forskere inden for feltet...
3 projektdokumenter kan downloades
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole EUD, SOSU m.fl. 01-11-05 (Afsluttet)
Unge i erhvervsuddannelsen - et udviklingsprojekt om landbrugsuddannelsen (publikationstitel)
At få klarlagt og præciseret problemstillinger og erfaringer af betydning for en fortsat udvikling af landbrugsuddannelsen.
UVM publikation - Trykt publikation
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole EUD, SOSU m.fl. 1994 (Afsluttet)

Vis alle 10 resultater i fuldt format