Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 14 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Sammenhængende trin 1 uddannelse - udvidet samarbejde mellem skole og virksomhed (projekttitel)
Formål 1)At opbygge en ny og sammenhængende form for uddannelse til trin 1 uddannelsen til butiksmedhjælper gennem inddragelse af praktikvirksomheden...
6 projektdokumenter kan downloades
TietgenSkolen EUD, SOSU m.fl. 31-12-14 (Afsluttet)
Den sproglige forståelse bag tallene i erhvervsøkonomi på HG (projekttitel)
Gennem udvikling og implementering af en applikation er det projektets mål at nedbryde de sproglige barrierer i faget Erhvervsøkonomi, således at...
1 projektdokument kan downloades
TietgenSkolen EUD, SOSU m.fl. 31-12-14 (Afsluttet)
Høje forventninger til alle elever – fra pædagogisk ledelsesdagsorden til realiseret virkelighed (projekttitel)
Projektet skal fokusere på pædagogiske ledelse i relation til implementering af et tværgående pædagogisk projekt for hele Tietgen HG, hvor vi ønsker...
4 projektdokumenter kan downloades
TietgenSkolen EUD, SOSU m.fl. 01-11-14 (Afsluttet)
Interaktion mellem skole og butik via en mellemskoleopgave med afsæt i skolens teori og butikspraksis. (projekttitel)
At skabe sammenhænge mellem skolens undervisningsplan og butikkens praktikplan, så der opstår synergi uddannelsespartnerne imellem i den fælles...
1 projektdokument kan downloades
TietgenSkolen EUD, SOSU m.fl. 31-08-14 (Afsluttet)
Styrke vekseluddannelsesprincippet gennem et fælles sprog for skole og virksomhed og eleven som omdrejningspunkt. (projekttitel)
At sikre høj grad af gensidig forståelse mellem skole, virksomhed og elev om principperne i vekseluddannelsen, samt at sikre at parterne taler på...
1 projektdokument kan downloades
TietgenSkolen EUD, SOSU m.fl. 30-06-14 (Afsluttet)
Uddannelse til alle i region Syddanmark (projekttitel)
Udvikle tiltag, der fremmer målet om, at 95% gennemfører en ungdomsuddannelse samt etablering af strukturer, der muliggør videndeling af modeller og...
2 projektdokumenter kan downloades
TietgenSkolen EUD, SOSU m.fl. 01-09-08 (Afsluttet)
Faglig progression i hovedforløb - butiksmedhjælper/salgsassistent (projekttitel)
At sikre progression i den trindelte salgsassistentuddannelse, så eleverne hele tiden oplever, at der bygges videre på det allerede lærte ? at gå fra...
4 projektdokumenter kan downloades
TietgenSkolen EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
Fleksible læringsforløb i den merkantile indgang (projekttitel)
Formålet er at skabe en eksemplarisk model, som generelt kan anvendes i alle eud-teams på en skole, så at der etableres en læringsmodel, såvel...
3 projektdokumenter kan downloades
TietgenSkolen EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
Udvikling af tilrettelæggelsesformer for sundhedssekretæruddannelsen (projekttitel)
At udvikle og beskrive en tilrettelæggelsesform for sundhedssekretæruddan-nelsen, herunder: -hensyntagen til den målgruppe, der ikke kan eller vil...
1 projektdokument kan downloades
TietgenSkolen EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
Praktikpladsindsats. Vidensdeling, udvikling og koordinering (projekttitel)
Formål Formålet med projektet er at videreudvikle den udveksling af inspiration og erfaring på tværs af praktikpladsprojekter, der er etableret på...
2 projektdokumenter kan downloades
TietgenSkolen EUD, SOSU m.fl. 31-10-03 (Afsluttet)

Vis alle 14 resultater i fuldt format

 1  2