Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 24 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Innovation i organisationer, undervisning og det tredie rum (projekttitel)
Målet er at udbrede innovationsbegrebet i hele skolens praksis og i alle funktioner (pedel, underviser og direktør) for at skabe motivation og...
4 projektdokumenter kan downloades
Roskilde Tekniske Skole - Pulsen EUD, SOSU m.fl. 30-11-14 (Igangværende)
Innovationsagenter der rykker (projekttitel)
Projektets formål har været i højere grad at få sat innovation på erhvervsskolernes dagsorden, således der skabes en fælles forståelse og fremadrettet...
2 projektdokumenter kan downloades
Roskilde Tekniske Skole - Pulsen EUD, SOSU m.fl. 01-12-13 (Afsluttet)
Skolepraktik: Et attraktivt alternativ (projekttitel)
Formål: At give skolepraktikken et bedre ry. En elev fra skolepraktik skal være lige så dygtig og attraktiv som en elev med et ordinært...
2 projektdokumenter kan downloades
Roskilde Tekniske Skole - Pulsen EUD, SOSU m.fl. 31-12-12 (Afsluttet)
Udvikling af pædagogisk profil som fastholder unge med psykiske problemer i EUD (publikationstitel)
Formålet er at udvikle metoder til fastholdelse af elever med psykiske problemer gennem opkvalificering af lærergrupper, dialog og erfaringsudveksling...
4 projektdokumenter kan downloades
Roskilde Tekniske Skole - Pulsen EUD, SOSU m.fl. 01-02-11 (Afsluttet)
Fællesskab mod frafald (projekttitel)
Formålet er at minimere frafald på skolens grundforløb og overgang til hovedforløb ved at styrke fællesskab mellem eleverne. Gennem etablering af...
5 projektdokumenter kan downloades
Roskilde Tekniske Skole - Pulsen EUD, SOSU m.fl. 01-09-09 (Afsluttet)
Udvikling af forløb til frafaldstruede elever i grundforløbet (projekttitel)
En del af de elever, der ender som ?frafald? falder fra, fordi de ikke magter at gennemføre et grundforløb. Vi er af den overbevisning, at en af...
2 projektdokumenter kan downloades
Roskilde Tekniske Skole - Pulsen EUD, SOSU m.fl. 01-05-08 (Afsluttet)
Grænseløse uddannelser - etableringen af internationale uddannelsesforløb på mediegrafiker uddannelsen (projekttitel)
Projektet udmønter Københavner Deklarationen om ?Credit Transfer? indenfor det mediegrafiske uddannelsesområde. Den internationale dimension i...
2 projektdokumenter kan downloades
Roskilde Tekniske Skole - Pulsen EUD, SOSU m.fl. 01-05-08 (Afsluttet)
Udvikling af grundforløb inden for teknologi og kommunikation for at tilgodese en mere praktisk orienteret undervisning med særlig screening af elevernes almene faglige kompetencer (projekttitel)
Formålet med projektet er at udvikle forløb inden for grundforløbet teknologi og kommunikation, der tilgodeser elevernes behov for en praktisk tilgang...
1 projektdokument kan downloades
Roskilde Tekniske Skole - Pulsen EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
Udvikling af grundforløb inden for teknologi og kommunikation for at tilgodese en mere praktisk orienteret undervisning med særlig screening af elevernes almene faglige kompetencer (projekttitel)
Formålet med projektet er at udvikle forløb inden for grundforløbet teknologi og kommunikation, der tilgodeser elevernes behov for en praktisk tilgang...
1 projektdokument kan downloades
Roskilde Tekniske Skole - Pulsen EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
Udvikling af grundforløb inden for teknologi og kommunikation for at tilgodese en mere praktisk orienteret undervisning med særlig screening af elevernes almene faglige kompetencer (projekttitel)
Formålet med projektet er at udvikle forløb inden for grundforløbet teknologi og kommunikation, der tilgodeser elevernes behov for en praktisk tilgang...
1 projektdokument kan downloades
Roskilde Tekniske Skole - Pulsen EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)

Vis alle 24 resultater i fuldt format

 1  2  3