Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 574 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Bedre overgang til og fastholdelse i erhvervsuddannelse (projekttitel)
Baggrunden for udviklingsprogrammet ”Bedre overgang til og fastholdelse i erhvervsuddannelse" var en erkendelse af, at erhvervsuddannelserne stod...
1 projektdokument kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol EUD, SOSU m.fl. 15-09-15 (Afsluttet)
Planlægning, gennemførelse, evaluering og opfølgning på FoU-konference 2015 (projekttitel)
Planlægning af UVMs FoU-konference 2015, som indebærer: - praktisk ansvar og initiativpligt for planlægning af konferencen med "styring" af...
1 projektdokument kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol EUD, SOSU m.fl. 01-06-15 (Afsluttet)
Paraplyprojektet om pædagogisk ledelse (projekttitel)
Formålet med projektet er: 1) At opnå generaliserbar viden om pædagogisk ledelse. Dette skal gøres ved at lede og understøtte 11 udvalgte skolers...
4 projektdokumenter kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol EUD, SOSU m.fl. 30-04-15 (Afsluttet)
Differentieret undervisning via problembaseret læring i eux med henblik på transfer. Indsatsområde 2. (projekttitel)
Formålet med projektet er at finde konkrete måder at arbejde med problembaseret læring (PBL) i eux, således at der sikres studiekompetencer og...
3 projektdokumenter kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol EUD, SOSU m.fl. 01-01-14 (Afsluttet)
Formidling af forsøgsprojekter om forøgelse af praktikpladskapaciteten (projekttitel)
Afsluttende formidling af fire forsøgsprojekter om udvikling af social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse med henblik på...
2 projektdokumenter kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol EUD, SOSU m.fl. 31-12-13 (Afsluttet)
Innovativ didaktisk sparring til Projekt Sosu Forum (projekttitel)
Formålet med dette projekt er at medvirke til at udvikle didaktiske undervisningsforløb blandt de deltagende skoler i Projekt SosuForum ved hjælp af...
3 projektdokumenter kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol EUD, SOSU m.fl. 15-09-13 (Afsluttet)
Blended learning (projekttitel)
At udnytte muligheden for at benytte elementer af fjernundervisning som et led i skolens støtte til eleverne under deres praktikophold – herunder i...
3 projektdokumenter kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol EUD, SOSU m.fl. 28-02-13 (Afsluttet)
Forsker-praktikernetværket for erhvervsuddannelse (projekttitel)
Forsker-praktikernetværket for erhvervsuddannelserne har til formål at skabe dialog mellem erhvervsskolerne og forskningsverdenen, således at...
1 projektdokument kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol EUD, SOSU m.fl. 31-12-12 (Afsluttet)
Når anerkendelse ikke er nok. Individ og fællesskab - inklusion og anerkendelse (projekttitel)
At inspirere til faglige og sociale elevfællesskaber At inspirere til større samarbejde mellem lærere, vejledere og mentorer med henblik på inklusion...
1 projektdokument kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol EUD, SOSU m.fl. 31-12-12 (Afsluttet)
Innovativ og bæredygtighedsfremmende didaktik (projekttitel)
Det er formålet at udvikle en didaktik, der kan understøtte innovative og bæredygtige felter i erhvervsuddannelserne. Konkret skal projektet bidrage...
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol EUD, SOSU m.fl. 31-12-12 (Afsluttet)

Vis alle 574 resultater i fuldt format

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58