Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 13 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Sommerskole: Summer School Pilot - part time (projekttitel)
At internationalisere danske deltidsstuderende på Akademiuddannelsen i International Handel og Markedsføring samt ruste dem til at kunne bearbejde...
Erhvervsakademi Århus DVU 01-11-12 (Igangværende)
Sommerskole: Entrepreneuship in Eastafrica (projekttitel)
At bidrage til målsætningen om, at flere studerende tager et udlandsophold som en del af deres uddannelse, at internatioanlisere danske smv'er...
Erhvervsakademi Århus DVU 01-11-12 (Igangværende)
Etablering og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser - Erhvervsakademi Århus Multimediedesigneruddannelsen (projekttitel)
Projekts formål er at etablere parallelforløb for multimediedesigneruddannelsen, så det bliver muligt for den studerende at tage et internationalt...
2 projektdokumenter kan downloades
Erhvervsakademi Århus DVU 12-01-12 (Afsluttet)
Fjernundervisning (VF9) (projekttitel)
At beskrive best practise for tilrettelæggelse af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser som fjernundervisning.
5 projektdokumenter kan downloades
Erhvervsakademi Århus DVU 31-12-11 (Afsluttet)
Erhvervsakademi Århus: International Sales and Marketing management (projekttitel)
Fællesuddaannelsesforløb for bachelor of International Sales and Marketing management.
1 projektdokument kan downloades
Erhvervsakademi Århus DVU 31-07-11 (Igangværende)
Undervisningsdifferentiering ved hjælp af it (VF6) (projekttitel)
At udvikle best practise for it-understøttet undervisningsdifferentiering i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne.
1 projektdokument kan downloades
Erhvervsakademi Århus DVU 30-06-11 (Afsluttet)
Uddannelseskompetencer til det nye årtusinde (VF8) (projekttitel)
At udvikle uddannelsesforløb, der stiller krav til anvendelse af it-relaterede kompetencer, som vil blive efterspurgt på fremtidens arbejdsmarked.
1 projektdokument kan downloades
Erhvervsakademi Århus DVU 31-03-11 (Afsluttet)
It som fastholdelse (VF7) (projekttitel)
Projektet tager udganspunkt i frafaldet på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne og vil beskrive best practise for anvendelse af it som...
1 projektdokument kan downloades
Erhvervsakademi Århus DVU 31-03-11 (Afsluttet)
Forsøg med it-baserede prøveformer (VF5) (projekttitel)
At støtte udvikling af it-baserede prøveformer, fordi det dels vurderes at være en metode til at få it ind i undervisningen, og dels for at lave mere...
1 projektdokument kan downloades
Erhvervsakademi Århus DVU 31-03-11 (Afsluttet)
Kompetenceudvikling af undervisere på de videregående uddannelser (VF4) (projekttitel)
At bidrage til udvikling af undervisere ved professionshøjskoler og erhvervsakademiers kompetencer i forhold til anvendelse af e-didaktik og...
1 projektdokument kan downloades
Erhvervsakademi Århus DVU 31-03-11 (Afsluttet)

Vis alle 13 resultater i fuldt format

 1  2