Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 17 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Ansøgning om tilskud til ændring af tegnsprogstolkeuddannelsen (projekttitel)
Iværksættelse af en forsøgsuddannelse til tegnsprogstolk med henblik på ansøgning om akkreditering af en professionsbacheloruddannelse til...
5 projektdokumenter kan downloades
Professionshøjskolen UCC (University College) DVU 01-11-12 (Afsluttet)
UCC: Udvikling og markedsføring af parallelforløb på læreruddannelsen i engelsk, tysk og fransk (projekttitel)
Udvikling og markedsføring af parallelforløb på læreruddannelsen i sprogfagene engelsk, tysk og fransk
Professionshøjskolen UCC (University College) DVU 31-12-11 (Afsluttet)
UCC: Udvikling og markedsføring af parallelforløb på læreruddannelsen rettet mod Canada og USA (projekttitel)
Udvikling og markedsføring af parallelforløb på lreruddannelsen rettet mod USA og Canada
Professionshøjskolen UCC (University College) DVU 31-12-11 (Afsluttet)
UCC: Udvikling og markedsføring af parallelforløb på pædagoguddannelsen (projekttitel)
Udvikling og markedsføring af parallelforløb på pædagoguddannelsen
Professionshøjskolen UCC (University College) DVU 31-12-11 (Afsluttet)
(2011) Hvid Zone kampagne PH UCC (projekttitel)
Rekrutteringskampagnen Hvid Zone
Professionshøjskolen UCC (University College) DVU 14-08-11 (Afsluttet)
UCC's forsøg med IT-linjefag i pædagoguddannelsen (projekttitel)
Forsøg og udviklingsarbejde med henblik på at oprette og udbyde et nyt linjefag til pædagogstuderende; Medie, kreativitet og digital kultur (MKD)
Professionshøjskolen UCC (University College) DVU 01-08-11 (Afsluttet)
Sommerskoler_UCC (projekttitel)
Formålet med projektet Sommerskoler i UCC er at styrke UCCs egne og udefrakommende studerendes muligheder for at få internationalt perspektiv i deres...
Professionshøjskolen UCC (University College) DVU 01-06-11 (Afsluttet)
Ansøgning om projektmidler: Talentfulde børn (efter- og videreuddannelse) (projekttitel)
Udvikling af systematisk efter- og videreuddannelse for skoleledere og folkeskolelærere, der har elever med særlige forudsætninger (EMSF)
Professionshøjskolen UCC (University College) DVU 01-04-11 (Afsluttet)
Nord/syd studie i medborgerskab (projekttitel)
Et sammenlignende studie af de nordiske landes evaluering af medborgerskabsundervisning og medborgerskabstiltag samt en efterfølgende beskrivelse af...
Professionshøjskolen UCC (University College) DVU 30-11-10 (Afsluttet)
Hvid Zone UCC 2010 (projekttitel)
Hvid Zone rekrutteringsprojekter 2010
Professionshøjskolen UCC (University College) DVU 30-11-10 (Afsluttet)

Vis alle 17 resultater i fuldt format

 1  2