Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 10 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Udvikling af den diplomstuderendes kompetencer til sammenkobling af egen uddannelse og lærerarbejdet (projekttitel)
Projektets mål er at inspirere til god praksis mht. berigelse af forholdet mellem teori og praksis på baggrund af en pædagogisk diplomuddannelse eller...
1 projektdokument kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol DVU 30-06-11 (Afsluttet)
Udvikling af ny kørerlæreruddannelse (projekttitel)
I overensstemmelse med regeringens globaliseringsstrategi "Fremgang, fornyelse og tryghed", drejer det sig om udvikling af: -en ny...
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol DVU 01-01-08 (Afsluttet)
Den gode praktikoplæring og den gode oplærer indenfor de merkantile erhvervsuddannelser (projekttitel)
2 projektdokumenter kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol DVU 31-01-07 (Afsluttet)
E-læring (projekttitel)
Udvikling af fleksible eksamens- og prøveformer ved hjælp af IT
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol DVU 01-11-06 (Afsluttet)
Fju-tænketanken - et udviklingssamarbejde omkring fjernundervisningen under Åben Uddannelse (projekttitel)
Formålet med projektet er at samle kræfterne indenfor fjernundervisning under Åben uddannelse i et udviklingsorienteret samarbejde, og støtte...
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol DVU 01-10-02 (Afsluttet)
Fjernundervisning og fleksibel læring - status og fremtid (projekttitel)
Formålet er at opsamle, gennemskrive og sprede erfaringer med etablering, drift og udvikling af læringsmiljøer, der baserer sig på optimal anvendelse...
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol DVU 31-12-01 (Afsluttet)
Koncept for 6 TV-programmer om Erhvervsakademiuddannelserne (projekttitel)
Programmerne skal bruges i forbindelse med erhvervs- og uddannelsesvejledning
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol DVU 01-10-01 (Afsluttet)
Kvalitet i KVU - hvorfor og hvordan? (projekttitel)
at formulere og præcisere kvalitetstankerne på en måde, som aktivt fremmer kvalitetsarbejdet inden for KVU
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol DVU 01-02-01 (Afsluttet)
Kvalitet i KVU - hvorfor og hvordan? (projekttitel)
at formulere og præcisere kvalitetstankerne på en måde, som aktivt fremmer kvalitetsarbejdet inden for KVU
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol DVU 01-02-01 (Afsluttet)
Uddannelsesnetværk (projekttitel)
at beskrive, hvad der forstås ved netværk. som kan anvendes til at sikre samarbejde indenfor de institutioner, der varetager et bestemt behovsområde...
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol DVU 01-02-01 (Afsluttet)

Vis alle 10 resultater i fuldt format