Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 29 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
EPOS 2013 Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser (projekttitel)
EPOS 2013 Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser
1 projektdokument kan downloades
Efterudd.udv. f. det Pædagogiske Område mfl. AMU 31-03-15 (Afsluttet)
EPOS 2013 Der ansøges om tilskud til to analyser, jf. punkt 15 og særskilte bilag, der skal understøtte arbejdet med systematisk brug af AMU og herunder afdække mulige behov for udvikling af uddannelsesstrukturer (projekttitel)
Der ansøges ikke om undervisningsmateriale i denne forbindelse.
4 projektdokumenter kan downloades
Efterudd.udv. f. det Pædagogiske Område mfl. AMU 31-03-15 (Afsluttet)
EPOS 2012 Jobfunktioner og opgaveudvikling på dagtilbudsområdet - Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne på dagtilbudsområdet (projekttitel)
Formålet med analysen er at give udvalget et bedre grundlag for at vurdere og evt. revidere EPOS’ uddannelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Herunder...
1 projektdokument kan downloades
Efterudd.udv. f. det Pædagogiske Område mfl. AMU 31-03-14 (Afsluttet)
EPOS 2012 Analyse af det tværsektorielle samarbejde og overgange mellem sektorer på det somatiske og psykiatriske område (projekttitel)
Der er i sundhedsvæsnet fokus på en sammenhængende indsats, hvilket kræver et velfungerende samarbejde på tværs af sektorer på det somatiske og...
1 projektdokument kan downloades
Efterudd.udv. f. det Pædagogiske Område mfl. AMU 31-03-14 (Afsluttet)
EPOS Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser og læreruddannelser, 2012 (projekttitel)
Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser og læreruddannelser
1 projektdokument kan downloades
Efterudd.udv. f. det Pædagogiske Område mfl. AMU 31-03-14 (Afsluttet)
EPOS - Analyse af social- og sundhedsassistenternes kompetenceudviklingsbehov på sygehusområdet - Afdækning af forandringer inden for jobområdet (FKB 2695), 2011 (projekttitel)
EPOS - Analyse af social- og sundhedsassistenternes kompetenceudviklingsbehov på sygehusområdet - Afdækning af forandringer inden for jobområdet (FKB...
2 projektdokumenter kan downloades
Efterudd.udv. f. det Pædagogiske Område mfl. AMU 30-06-13 (Afsluttet)
EPOS - Analyse: Jobfunktioner og opgaveudvikling på anbringelsesområdet, Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne på anbringelsesområdet, 2011 (projekttitel)
EPOS - Analyse: Jobfunktioner og opgaveudvikling på anbringelsesområdet, Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne på anbringelsesområdet, 2011
2 projektdokumenter kan downloades
Efterudd.udv. f. det Pædagogiske Område mfl. AMU 30-06-13 (Afsluttet)
EPOS - Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser og læreruddannelse, 2011 (projekttitel)
EPOS - Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser og læreruddannelse, 2011
2 projektdokumenter kan downloades
Efterudd.udv. f. det Pædagogiske Område mfl. AMU 30-06-13 (Afsluttet)
EPOS - ANALYSE: - Opgaveudvikling i SFO og folkeskolen - analyse af nye kompetencekrav til EPOS-målgrupperne i SFO og folkeskolen, 2010 (projekttitel)
EPOS - ANALYSE: - Opgaveudvikling i SFO og folkeskolen - analyse af nye kompetencekrav til EPOS-målgrupperne i SFO og folkeskolen, 2010
1 projektdokument kan downloades
Efterudd.udv. f. det Pædagogiske Område mfl. AMU 31-08-12 (Afsluttet)
EPOS - Analyse af nye kompetencekrav til social- og sundhedspersonalet i forhold til komplekse patientforløb samt forebyggelse og sundhedsfremme i hjemmeplejen m.m., 2010 (projekttitel)
EPOS - Analyse af nye kompetencekrav til social- og sundhedspersonalet i forhold til komplekse patientforløb samt forebyggelse og sundhedsfremme i...
1 projektdokument kan downloades
Efterudd.udv. f. det Pædagogiske Område mfl. AMU 31-08-12 (Afsluttet)

Vis alle 29 resultater i fuldt format

 1  2  3