Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 9 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Mod og selvtillid til efteruddannelse! (projekttitel)
Projektets formål er at udvikle og afprøve en eller flere modeller for afholdelse af fleksibelt, individuelt tilrettelagt undervisningsforløb til...
2 projektdokumenter kan downloades
EUC Lolland AMU 31-12-07 (Afsluttet)
Praksisnær Kompetenceudvikling inden for "Det grønne Område" (publikationstitel)
Projektet har fokus på en udvikling/implementering af en Praksisnær Kompetenceudvikling inden for "det grønne område", hvor der i projektet...
EUC Lolland AMU 31-05-03 (Afsluttet)
Videreudvikling af Den Gode Leverance/Individuel Kompetenceafklaring i relation til Det åbne Værksted (projekttitel)
AMU-Center Maribo står umiddelbart over for at skulle implementere en åben værkstedsstruktur inden for alle de udbudte fagområder; bortset fra...
EUC Lolland AMU 31-12-01 (Afsluttet)
Kvalificering af centrets faglærergruppe i forhold til brugen af IKT i undervisningen. (publikationstitel)
Projektet opererer med følgende formål: A) Målet med projektet er at afdække centrets aktuelle og fremtidige potentiale i forhold til brugen af...
EUC Lolland AMU 28-02-01 (Afsluttet)
Styrkelsen af samarbejdet mellem AMU og AF - afrapportering fra et udviklningsprojekt (publikationstitel)
Projektet opererer med følgende formål: A) Gennem et analysearbejde at afdække dels de organisationskulturelle dels de proceduremæssige barrierer i...
EUC Lolland AMU 29-01-01 (Afsluttet)
Samkøring af ISO9001 og de årlige kvalitetsrapporteringer (projekttitel)
Da AMU Maribo er certificeret efter ISO9001 betyder dette, at centret gennem en årrække har beskæftiget sig med dokumentation af en række elementer,...
EUC Lolland AMU 31-12-98 (Afsluttet)
Kom i gang! (publikationstitel)
Projektet har haft til formål at udvikle og afholde kursusforløb, som skal motivere og inspirere unge til at påbegynde en faglig uddannelse. Der er...
EUC Lolland AMU 31-01-96 (Afsluttet)
Analyse omkring behovs- og netværkssystem for små og mellemstore virksomheder (publikationstitel)
Projektet omfatter 3 faser: a) Primæranalyse b) Udvikling af koncept for dialog c) Implementering og rapportskrivning Formålet med den gennemførte...
EUC Lolland AMU 31-12-95 (Afsluttet)
Udvikling af strategiske analyseredskaber (publikationstitel)
Formålet med udviklingsprojektet har været at udvikle, afprøve og implementere en række nye strategiske analyseredskaber til brug for centrets...
EUC Lolland AMU 01-03-95 (Afsluttet)

Vis alle 9 resultater i fuldt format