Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 9 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
eTUP - Systematisk Uddannelsesløft med AMU (projekttitel)
TUP - Systematisk Uddannelsesløft med AMU
11 projektdokumenter kan downloades
Erhvervsskolen Nordsjælland AMU 30-04-15 (Afsluttet)
Netværkssamarbejde mellem mindre og mellemstore virksomheder omkring integration af IT i Arbejds-markedsuddannelserne. (publikationstitel)
På organisationsniveau er det erkendt, at erhvervsudviklingen er stærkt afhængig af medarbejdernes kvalifikationsudvikling, ligesom det er kendt, at...
Erhvervsskolen Nordsjælland AMU 28-02-01 (Afsluttet)
UKT-IKT, Undervisningskompetence vedr. IKT (projekttitel)
Det er projektets overordnede formål, med udgangspunkt i centrets IT-handlingsplan, at formulere og igangsætte en række udviklingsprocesser med...
Erhvervsskolen Nordsjælland AMU 31-12-00 (Afsluttet)
Den Gode Leverance - tværgående erfaringer fra demo-projekterne (publikationstitel)
Strategisk udvikling af AMU: - Herunder særlig vægt på metoder, organisering og procedurer for samspillet med virksomhederne før, under og efter et...
Erhvervsskolen Nordsjælland AMU 30-12-00 (Afsluttet)
Projekt Assessmentcenter (publikationstitel)
Projektet har til formål at udvikle et system til afdækning af lediges almene, faglige og personlige kvalifikationer. Dette skal danne udgangspunkt...
Erhvervsskolen Nordsjælland AMU 21-06-00 (Afsluttet)
Organisationsudviklingsprojekt og 3. Generations AMU – med afsæt i Den Gode Leverance (projekttitel)
Formålet med ”På vej mod 3. Generations AMU – med afsæt i Den Gode Leverance” er at gennemføre en række processer, der samlet skal medvirke til at...
Erhvervsskolen Nordsjælland AMU 28-02-00 (Afsluttet)
Udvikling af afklaringsmetode via assessmentcentermetoden for målrettet uddannelse af ledige (projekttitel)
Der ansøges om en tillægsbevilling til gennemførelse af projektets Fase 4: Afprøvning. Under denne fase vil systemet blive afprøvet på en række...
Erhvervsskolen Nordsjælland AMU 15-06-99 (Afsluttet)
Integration af uddannelsesaktiviteter i byggeprocessen, (projekttitel)
Projektet omfatter udvikling af uddannelsestilbud, der kan afprøve hvorledes kommunikation, samarbejde og motivation i byggeprocessen kan forbedres....
Erhvervsskolen Nordsjælland AMU 31-12-96 (Afsluttet)
Behovsundersøgelse - Rotationsordninger (publikationstitel)
Formålet med undersøgelsen har været at afdække interessen for brug af jobrotation i små og mellemstore virksomheder, samt hvilke barrierer der er for...
Erhvervsskolen Nordsjælland AMU (Afsluttet)

Vis alle 9 resultater i fuldt format