Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 33 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Ydre miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne (projekttitel)
Målet med projektet er at opnå erfaringer og udvikle metoder og anvisninger til at integrere miljøaspekter (både arbejdsmiljø og ydre miljø) i...
Undervisningsministeriet AMU 31-03-01 (Afsluttet)
Kortuddannede som IT-brugere (projekttitel)
x
Undervisningsministeriet AMU 30-12-00 (Afsluttet)
Konceptudvikling af "den gode leverance" (101) (projekttitel)
Projektet skal sammenfatte de erfaringer, der i øvrigt gøres inden for TUP98 med hensyn til at udvikle og implementere " den gode...
Undervisningsministeriet AMU 01-11-00 (Afsluttet)
Udvikling af effektmålingsmodul (projekttitel)
Formålet med projektet er udvikling af et internetbaseret effektmålingsmodul til de systemfælles redskaber til evaluering og effektmåling. Princippet...
Undervisningsministeriet AMU 01-10-00 (Afsluttet)
Virksomhedernes samspil med AMU-centre, erhvervsskoler om uddannelsesplanlægning og anvendelse af arbejdsmarkedsuddannelse (projekttitel)
Projektet sigter mod at belyse virksomheders samspil med AMU-centre og erhvervsskoler i forhold til virksomhedernes uddannelsesplanlægning og...
Undervisningsministeriet AMU 05-09-00 (Afsluttet)
Danskernes læse-regne-færdigheder - i et internationalt lys (publikationstitel)
Arbejdsministeriet og Undervisningsministeriet har besluttet, at Danmark deltager i en international undersøgelse af voksne danskeres læsefærdigheder,...
Undervisningsministeriet AMU 31-07-00 (Afsluttet)
Voksnes lærerprocesser og uddannelsesmotivation (voksendidaktik) (projekttitel)
Projektet har som formål at bidrage til udvikling af uddannelserne på AMU-, VUC-, og daghøjskoleområdet (DHS) og samspillet mellem dem. Projektets mål...
Undervisningsministeriet AMU 05-07-00 (Afsluttet)
Udvikling og professionalisering af AMU-centrenes Dimensioneringsgrundlag (publikationstitel)
Ønsket med projektet var, at der kunne skabes et mere solidt funderet beslutningsgrundlag for AMU-centrenes årlige arbejde med at planlægge og...
Undervisningsministeriet AMU 23-06-00 (Afsluttet)
Sproglig og grafisk bistand til udvikling af undervisningsmaterialer (projekttitel)
Som led i den fortsatte indsats for læsesvage kursister, vil styrelsen tilbyde efteruddannelsesudvalgene grafisk og sproglig bistand i forbindelse med...
Undervisningsministeriet AMU 20-06-00 (Afsluttet)
Det private servicearbejdsmarked - udfordringer til AMU-systemet (publikationstitel)
Projektet har til formål at analysere servicesektoren og servicefagene indenfor AMU, for herigennem at fremskaffe en systematisk viden om området, der...
Undervisningsministeriet AMU 22-05-00 (Afsluttet)

Vis alle 33 resultater i fuldt format

 1  2  3  4