Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 8 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Easy AMU (projekttitel)
sag nr. 049.18D.021
9 projektdokumenter kan downloades
VIA UC ¿ Videreuddannelse og Kompetenceudvikling AMU 29-10-12 (Afsluttet)
Evalueringsambassadører. (projekttitel)
Formålet er at styrke en integreret evalueringskultur med udgangspunkt i systemet VIS-kvalitet. Uddannelsesinstitutionen skal være proaktiv i deres...
1 projektdokument kan downloades
VIA UC ¿ Videreuddannelse og Kompetenceudvikling AMU 31-01-10 (Afsluttet)
Forsøg med Ord- og regneværksteder - diverse aktiviteter og drift 2. halvår 2009 (projekttitel)
Supplerende ansøgning - se sag nr. 113.081.021
VIA UC ¿ Videreuddannelse og Kompetenceudvikling AMU 31-12-09 (Afsluttet)
Forsøg med ord- og regneværksteder, VIA, (ansøgning om 2008) (projekttitel)
Se ansøgningsbrev af 30.10.2007, jour. nr. 113.081.021
VIA UC ¿ Videreuddannelse og Kompetenceudvikling AMU 31-07-09 (Afsluttet)
Forsøg med ord- og regneværksteder 08/09 - forlængelse (projekttitel)
Se ansøgningsbrev af 30.10.2007, jour. nr. 113.081.021
VIA UC ¿ Videreuddannelse og Kompetenceudvikling AMU 01-07-09 (Afsluttet)
Kompetenceløft til ufaglærte i rengøringbranchen (projekttitel)
At afdække sammenhængen mellem brug af eksisterende efteruddannelser i rengørings- og servicebranchen og de ufaglærte medarbejderes basale almene...
5 projektdokumenter kan downloades
VIA UC ¿ Videreuddannelse og Kompetenceudvikling AMU 17-04-09 (Afsluttet)
Portefolio som deltagerinvolverende bedømmelsesmetode (projekttitel)
De mange fleksible tilrettelæggelsesformer, differentieret og praksisnær undervisning stiller krav om mere fleksible bedømmelsesformer. Vi mener ikke...
VIA UC ¿ Videreuddannelse og Kompetenceudvikling AMU 31-10-07 (Afsluttet)
Behovsanalyse i mindre virksomheder indenfor industri, håndværk og service (projekttitel)
Det er projektets formål at afdække behovet for uddannelse og anden udvikling i 300 mindre industri, håndværks og servicevirksomheder med under 50...
1 projektdokument kan downloades
VIA UC ¿ Videreuddannelse og Kompetenceudvikling AMU 01-10-07 (Afsluttet)

Vis alle 8 resultater i fuldt format