Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 91 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
TUP 2015 Afprøvning af forretningsmodeller for fjernundervisning i AMU (projekttitel)
Tema 2
Efterudd.udv. f. Handel,Administration,Kommunikati AMU 01-09-17 (Igangværende)
Større fleksibilitet og kvalitet via digital læring i AMU (projekttitel)
I uddannelsessystemet er der udbredt erkendelse af, at der behov for at udvikle fleksibiliteten og kvaliteten i AMU-programmet. Projektets mål er at...
2 projektdokumenter kan downloades
Efterudd.udv. f. Handel,Administration,Kommunikati AMU 01-09-16 (Igangværende)
HAKL 2013 Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser (projekttitel)
HAKL 2013 Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser
1 projektdokument kan downloades
Efterudd.udv. f. Handel,Administration,Kommunikati AMU 31-03-15 (Afsluttet)
HAKL 2013 Analyser på området (projekttitel)
HAKL 2013 Analyser på området
12 projektdokumenter kan downloades
Efterudd.udv. f. Handel,Administration,Kommunikati AMU 31-03-15 (Afsluttet)
HAKL 2012 Jobprofilanalyse samt afdækning og udvikling af efteruddannelsesforløb med karriere- og videreuddannelsesperspektiv for faglærte, merkantile medarbejdere (projekttitel)
HAKL ønsker i forlængelse af den igangværende analyse Afdækning og udvikling af uddannelsesstrukturer på HAKLs områder, som forventes færdig i foråret...
2 projektdokumenter kan downloades
Efterudd.udv. f. Handel,Administration,Kommunikati AMU 31-03-14 (Afsluttet)
HAKL 2012 Analyse af konvergens imellem turistbranchen og oplevelsesområdet og konsekvenserne heraf for HAKLs målgrupper (projekttitel)
HAKL ønsker en analyse, der skal afdække den konvergens/brancheglidning, der er sket imellem turistbranchen og oplevelsesområdet samt jobfunktionerne...
2 projektdokumenter kan downloades
Efterudd.udv. f. Handel,Administration,Kommunikati AMU 31-03-14 (Afsluttet)
HAKL 2012 AMU-målgruppens kompetencebehov inden for markedsføring, herunder anvendelse af sociale medier, på tværs af HAKLs brancher (projekttitel)
HAKL har i en tidligere analyse fra 2007 fået afdækket, at de nye markedsføringsformer har fx form af viral markedsføring, strategisk event...
2 projektdokumenter kan downloades
Efterudd.udv. f. Handel,Administration,Kommunikati AMU 31-03-14 (Afsluttet)
HAKL Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser og læreruddannelser, 2012 (projekttitel)
Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser og læreruddannelser
1 projektdokument kan downloades
Efterudd.udv. f. Handel,Administration,Kommunikati AMU 31-03-14 (Afsluttet)
Lederens rolle i innovationsprocesser (projekttitel)
TUP 2011 Tema 1 Lederens rolle i innovationsprocesser, HAKL
7 projektdokumenter kan downloades
Efterudd.udv. f. Handel,Administration,Kommunikati AMU 01-01-14 (Afsluttet)
HAKL 2012 Digitalisering af administrative processer (projekttitel)
HAKL har i 2011 under temaet it i alting haft fokus på, hvordan HAKL kan dække administrative medarbejderes kompetencebehov i relation til fx den...
2 projektdokumenter kan downloades
Efterudd.udv. f. Handel,Administration,Kommunikati AMU 31-12-13 (Afsluttet)

Vis alle 91 resultater i fuldt format

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10