Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 12 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Kvalifikationshjulet som selvevalueringsværktøj (publikationstitel)
Det er i forskellige udviklingsprojekter fastslået, at den praksisnære kompetenceudvikling i høj grad må basere sig på virksomhedsforlagt...
Træets Uddannelser AMU 31-12-02 (Afsluttet)
Arbejdsmiljø i træindustrien (publikationstitel)
Undervisningsmaterialet til Træindustriens Uddannelsesudvalgs efteruddannelsesmodul Arbejdsmiljø i træindustrien er planlagt bl.a. at omfatte en...
Træets Uddannelser AMU 21-02-01 (Afsluttet)
Arbejdsmiljøkursus afviklet som splitforløb med jobpraktik (publikationstitel)
Projektets formål er at planlægge, gennemføre og evaluere en ny form for tilrettelæggelse af et kursus: Splitforløb med jobpraktik. Der udvikles et...
Træets Uddannelser AMU 16-01-01 (Afsluttet)
Arbejdsmiljø i træindustrien (projekttitel)
Projektet har til hensigt at styrke undervisning i emner, der har med arbejdsmiljø at gøre. Konkret udvikles et visuelt baseret...
Træets Uddannelser AMU 31-12-99 (Afsluttet)
Samspillet mellem den centrale og decentrale styring af undervisningsindhold og tilrettelæggelse (projekttitel)
Træindustriens Uddannelsesudvalg har p.t. 25 efteruddannelseskurser, hvor der er tilknyttet et kompendium til hvert kursus. De fleste kompendier er...
Træets Uddannelser AMU 31-07-98 (Afsluttet)
Kvalifikationsanalyse for polstermøbelområdet (publikationstitel)
Fra flere sider peges der efterhånden mere og mere på et stadig voksende behov for en udvidelse af de samlede efteruddannelsesaktiviteter. Med den...
Træets Uddannelser AMU 01-12-97 (Afsluttet)
Kurser i limteknik afviklet som splitforløb (publikationstitel)
Formålet med projektet er at udvikle en ny tilrettelæggelsesform for 4 af træindustriens kurser i limteknik. Det er meningen, at kurserne skal...
Træets Uddannelser AMU 31-12-96 (Afsluttet)
CNC i træindustrien (Laserdisc og stregkodehæfte) (publikationstitel)
Projektet har omfattet udvikling af et interaktivt videoprogram inden for træindustriens område med henblik på at: 1. Styrke kursisternes indlæring...
Træets Uddannelser AMU 01-12-95 (Afsluttet)
Kompetenceafklaringskursus for erfarne ufaglærte træindustriarbejdere. (projekttitel)
Projektet omfatter udvikling af et specialkursus (Kompetenceafklaringskursus) og en meritnøgle som et værktøj til at vurdere kvalifikationerne hos...
Træets Uddannelser AMU 01-01-95 (Afsluttet)
Åbent værksted i træindustrien (publikationstitel)
Baggrunden for projektet er at antallet af virksomheder, og dermed træindustriarbejdere, inden for træ- og møbelindustrien øst for Storebælt i de...
Træets Uddannelser AMU 30-06-94 (Afsluttet)

Vis alle 12 resultater i fuldt format

 1  2