Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 49 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
UUL TUR 2014 Analyse af de køretekniske uddannelser - hvorvidt de er tidssvarende og relevante. (projekttitel)
Hovedparten af de ansøgte analyser relaterer sig til det igangværende serviceeftersyn af AMU og har til formål at vurdere FKB`ere, vertikale og...
12 projektdokumenter kan downloades
Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) AMU 31-12-15 (Igangværende)
Anvendelse af effektmåling til systematisk forbedring og udvikling af undervisning (projekttitel)
Projektet har til formål at belyse hvordan måleresultater fra videnstilvækstmålinger kan anvendes systematisk til at forbedre undervisning samt...
1 projektdokument kan downloades
Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) AMU 01-05-09 (Afsluttet)
Bedømmelse af praktiske færdigheder (projekttitel)
Formålet med projektet er at udvikle og afprøve metoder til vurdering af deltagernes praktiske færdigheder, dels for at kvalificere faglærernes...
2 projektdokumenter kan downloades
Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) AMU 31-12-07 (Afsluttet)
Arbejdsmarkedsuddannelser - også for læse-, skrive- og regnesvage deltagere (projekttitel)
Formålet med projektet er at gennemføre forsøg der kan etablere nye metoder til planlægning og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelserne, så de...
9 projektdokumenter kan downloades
Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) AMU 31-12-07 (Afsluttet)
Arbejdsmarkedsuddannelser - også for læse-, skrive- og regnesvage deltagere (projekttitel)
Formålet med projektet er at gennemføre forsøg der kan etablere nye metoder til planlægning og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelserne, så de...
1 projektdokument kan downloades
Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) AMU 31-12-07 (Afsluttet)
De fælles kompetencebeskrivelser som værktøj i den virksomhedsnære uddannelsesplanlægning (projekttitel)
Formålet med projektet er at sætte fokus på og styrke dialogen mellem virksomhed, medarbejder og skole i udviklingen og planlægningen af kurser. Denne...
1 projektdokument kan downloades
Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) AMU 01-11-07 (Afsluttet)
Udvikling af effektmålinger til udvalgte transportuddannelser (projekttitel)
Formålet er at dokumentere arbejdsmarkedsuddannelsernes effekt gennem udvikling af effekt-/videnstilvækstspørgsmål til de uddannelser inden for...
11 projektdokumenter kan downloades
Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) AMU 13-03-07 (Afsluttet)
Anvendelse af storvognssimulator i køreteknisk uddannelse. (projekttitel)
Proj. medvirker til at styrke arb. med AMUs strategiske indsatsomr., da der dels er tale om nyudvikl. af nye undervisn.metoder i den køretekn. udd.,...
Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) AMU 01-08-05 (Afsluttet)
Levering af kompetencer direkte til virksomhedens medarbejdere, hvor fjernundervisning indgår i leverancen (projekttitel)
Formålet med projektet er at afdække betingelserne for at levere praksisnær kompetenceudvikling, hvor fjernundervisning indgår som bestanddel. Det er...
Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) AMU 01-08-05 (Afsluttet)
Sprog- og kulturformidling ved uddannelse af buschauffører (flygtninge/indvandrere) (projekttitel)
Med udgangspunkt i tidligere Lingua-projekt og erfaringerne herfra ønsker vi at udarbejde målrettede videobaserede episoder og dialoger,...
Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) AMU 01-06-05 (Afsluttet)

Vis alle 49 resultater i fuldt format

 1  2  3  4  5