Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 8 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Forsøg med ord- og regneværksted, Vitus Bering (genans. 2007) (projekttitel)
Se elektronisk ansøgning
3 projektdokumenter kan downloades
Bandagistuddannelsen i Horsens AMU 31-12-07 (Afsluttet)
Portefolio som deltagerinvolverende bedømmelsesmetode (projekttitel)
De mange fleksible tilrettelæggelsesformer, differentieret og praksisnær undervisning stiller krav om mere fleksible bedømmelsesformer. Vi mener ikke...
3 projektdokumenter kan downloades
Bandagistuddannelsen i Horsens AMU 31-10-07 (Afsluttet)
Behovsanalyse i mindre virksomheder indenfor industri, håndværk og service (projekttitel)
Det er projektets formål at afdække behovet for uddannelse og anden udvikling i 300 mindre industri, håndværks og servicevirksomheder med under 50...
1 projektdokument kan downloades
Bandagistuddannelsen i Horsens AMU 01-10-07 (Afsluttet)
Behovsanalyse i mindre virksomheder indenfor industri, håndværk og service (projekttitel)
Det er projektets formål at afdække behovet for uddannelse og anden udvikling i 300 mindre industri, håndværks og servicevirksomheder med under 50...
2 projektdokumenter kan downloades
Bandagistuddannelsen i Horsens AMU 01-10-07 (Afsluttet)
Proaktiv evalueringspraksis (projekttitel)
Formålet er at videreudvikle og supplere AMU-kvalitet med et særligt fokus på, hvordan underviserne anvender evalueringsresultaterne proaktivt og...
1 projektdokument kan downloades
Bandagistuddannelsen i Horsens AMU 25-09-07 (Afsluttet)
Kompetence i Praksis (KIP) - Kvalificering af skole-virksomheds samspillet om praksisnær kompetenceudvikling (projekttitel)
Det er formålet at udvikle, afprøve og beskrive procedurer, metoder og redskaber for en kvalificering af skole-virksomhedssamspillet omkring...
16 projektdokumenter kan downloades
Bandagistuddannelsen i Horsens AMU 15-12-06 (Afsluttet)
KREVA: Kriterier for realkompetencer, vurderingsmetoder og afprøvning (projekttitel)
a) udarbejde redskaber og metoder, der kan anvendes af skoler og deltagere i forbindelse med afdækning af realkompetencer med henblik på en...
Bandagistuddannelsen i Horsens AMU 31-12-05 (Afsluttet)
Integreret PC-Center (projekttitel)
Formålet med projektet er at udvikle og afprøve en pædagogisk model, hvor der lægges vægt på den enkelte medarbejders konkrete behov i form af...
Bandagistuddannelsen i Horsens AMU 31-07-04 (Afsluttet)

Vis alle 8 resultater i fuldt format