Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 7 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Kompetenceløft til kortuddannede og ufaglærte indenfor fødevarebranchen i den kommende Region Nord. (projekttitel)
I forhold til mindre virksomheder indenfor fødevarebranchen i den kommende Region Nord, vil vi afklare medarbejdernes / virksomhedernes behov for...
5 projektdokumenter kan downloades
Erhvervsskolerne Aars AMU 22-02-08 (Afsluttet)
Afprøvning af nye metoder til kompetenceudvikling af medarbejdere med læsevanskelligheder (projekttitel)
Projektets formål er at bidrage til at udvikle og afprøve metoder der kan medvirke til at voksne med læseproblemer får nedbrudt barrierer, således at...
10 projektdokumenter kan downloades
Erhvervsskolerne Aars AMU 31-12-07 (Afsluttet)
Omstilling - opkvalificering af medarbejdere i et samarbejde mellem Det lokale uddannelsesudvalg, AF og skolen (projekttitel)
I samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg, vil vi afdække, udvikle og imødekomme nye lokale uddannelsesbehov i forhold til omstillingsprocesser...
1 projektdokument kan downloades
Erhvervsskolerne Aars AMU 20-12-06 (Afsluttet)
Kvalitetsudvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne i samarbejde med virksomhederne. (projekttitel)
Projektets formål er at bidrage til, at der med anvendelsen af Amukvalitet gennemføres kvali-tetsudvikling af arbejdsmarkedsuddannelser. Der vil i...
10 projektdokumenter kan downloades
Erhvervsskolerne Aars AMU 11-08-06 (Afsluttet)
Implementering af FKB i efteruddannelsen inden for primære jordbrug (projekttitel)
Det er projektet formål at uddannelsesinstitutionerne får revurderet deres viden om, hvordan jordbrugeres læring på uddannelser kan understøtte deres...
4 projektdokumenter kan downloades
Erhvervsskolerne Aars AMU 31-12-05 (Afsluttet)
Omstilling - opkvalificering af medarbejdere i et samarbejde mellem Det lokale uddannelsesudvalg, AF og skolen (projekttitel)
I samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg, vil vi afdække, udvikle og imødekomme nye lokale uddannelsesbehov i forhold til omstillingsprocesser...
7 projektdokumenter kan downloades
Erhvervsskolerne Aars AMU 20-12-05 (Igangværende)
Nye læringsformer og IT-baseret undervisning (publikationstitel)
Projektet har til sigte over 2 år at udvikle og afprøve IT, fleksible undervisningformer , åbent værksted og fjernundervisning. Til visitering af...
Erhvervsskolerne Aars AMU 01-05-01 (Afsluttet)

Vis alle 7 resultater i fuldt format