Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 10 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Kvalitetshåndbogen for "Den gode leverance" (projekttitel)
Formålet med projektet er at, at udvikle en procedure til systematisk kvalitetsstyringssystemer, som skolen i øvrigt har under udvikling. Det...
Efterudd.udv. f. Laboranter og Industriens Teknike AMU 01-07-99 (Afsluttet)
Efteruddannelse for teknikere som fleksibel undervisning (publikationstitel)
Projektet har haft til formål, gennem to forsøg at etablere og dokumentere, at vekseluddannelse over en længere periode i højere grad tilgodeser både...
Efterudd.udv. f. Laboranter og Industriens Teknike AMU 01-04-97 (Afsluttet)
Etablering af sammenhængende uddannelsesforløb for teknikere (publikationstitel)
Teknikeres kvalifikationsprofiler ændrer sig markant i disse år. Ny teknologi med heraf ændret organisering af arbejdet har medført et stigende behov...
Efterudd.udv. f. Laboranter og Industriens Teknike AMU 28-02-97 (Afsluttet)
Hvad laver teknikere i fremstillingsindustrien (publikationstitel)
Formålet med projektet har dels haft en indholdsmæssig karakter, dels en metodisk karakter, som naturligvis spiller sammen. Indholdsmæssigt har...
Efterudd.udv. f. Laboranter og Industriens Teknike AMU 31-12-96 (Afsluttet)
Livets skole kender ikke til ferie (publikationstitel)
Projektets formål har været at belyse de kvalifikationsmæssige flaskehalsproblemer, der er i relationen mellem beskæftigede teknikeres kvalifikationer...
Efterudd.udv. f. Laboranter og Industriens Teknike AMU 01-12-96 (Afsluttet)
Er der behov for efteruddannelse af teknikere i små og mellemstore virksomheder (publikationstitel)
Det overordnede formål med undersøgelsen har været at afdække, hvilke behov virksomhederne og de ansatte teknikere har for efteruddannelse....
Efterudd.udv. f. Laboranter og Industriens Teknike AMU 01-02-96 (Afsluttet)
Fleksible undervisningsformer (publikationstitel)
Formålet med projektet har været at undersøge mulighederne for at gennemføre undervisningen efter en vekseluddannelsesmodel på korterevarende...
Efterudd.udv. f. Laboranter og Industriens Teknike AMU 01-01-96 (Afsluttet)
Udvikling af et handlingsorienteret kvalitetsbegreb (publikationstitel)
Projektet er koncentreret om at definere, vurdere og problematisere mulige kvalitetsbegreber som led i udviklingen af et handlingsorienteret, dynamisk...
Efterudd.udv. f. Laboranter og Industriens Teknike AMU 01-01-96 (Afsluttet)
Foreløbig uddannelsesplan: Risikovurdering i laboratoriet (publikationstitel)
Målet med projektet har været at udvikle kursusforløb og undervisningsmaterialer, der kvalificerer laboranter til at deltage i processen omkring...
Efterudd.udv. f. Laboranter og Industriens Teknike AMU 01-06-95 (Afsluttet)
Forsøg med fjernundervisning af laboranter i teknisk engelsk (publikationstitel)
Målet for projektet har været * at afklare fordele og ulemper ved at gennemføre undervisningen i teknisk sprog som fjernundervisning * at udvikle en...
Efterudd.udv. f. Laboranter og Industriens Teknike AMU 01-01-95 (Afsluttet)

Vis alle 10 resultater i fuldt format