Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 23 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
World Robot Olympiad 2015 (projekttitel)
Formålet er dels at støtte talentudviklingen af fagligt dygtige elever, men også at øge synligheden af de naturvidenskabelige fag, løfte udviklingen...
Aarhus Universitet GYM 31-12-15 (Afsluttet)
Samspil naturvidenskab-samfundsfag: Er grøn vækst en mulig vej for dansk økonomi? (projekttitel)
Projektet tager udgangspunkt i bekendtgørelsen for STX’s intentioner om samarbejde mellem de enkelte fag på gymnasierne. Vi mener, at man rundt...
13 projektdokumenter kan downloades
Sct. Knuds Gymnasium GYM 01-12-15 (Afsluttet)
Globalt medborgerskab og innovation i naturvidenskab (projekttitel)
Pilotprojektet er opstået på baggrund af et ønske blandt lærere indenfor naturvidenskab fra netværket Globale Gymnasier om at arbejde med nye tilgange...
1 projektdokument kan downloades
Kalundborg Gymnasium og HF GYM 30-06-15 (Afsluttet)
Studieretninger med kant (projekttitel)
Baggrund: Forudgående pilotforsøg i skoleåret 2011-12 med fokus på profilering af studieretningerne. Formål med udviklingsprojektet: At styrke den...
1 projektdokument kan downloades
Svendborg Gymnasium og HF GYM 31-03-14 (Afsluttet)
Integration af kinesisk sprog i områdestudier og i større skriftlige opgaver (projekttitel)
Projektets formål er at skabe bedre sammenhæng mellem sprogfaget kinesisk og kinesisk områdestudier til gavn for begge fag. Kinesisk områdestudie har...
2 projektdokumenter kan downloades
Kinesisklærerforeningen GYM 31-12-13 (Afsluttet)
Sammenhængskraft i enkeltfagene (projekttitel)
Enkeltfagsundervisningen udgør ca. 50% af udbuddet på VUC FYN, hvorfor det er vigtigt også at få skabt sammenstemthed mellem fagene i forhold til...
HF & VUC FYN GYM 01-06-13 (Afsluttet)
Matematik og biologi - samarbejde omkring autentisk og eksperimentelt forsøgsarbejde (projekttitel)
Projektets formål er at videreudvikle vores gode erfaringer med at etablere netværk indenfor de naturvidenskabelige fag bestående af gymnasiale lærere...
6 projektdokumenter kan downloades
Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC GYM 30-12-11 (Afsluttet)
Samarbejde mellem matematik og samfundsfag A (projekttitel)
Formålet er at udvikle eksemplariske undervisningsforløb med samarbejde mellem matematik og samfundsfag til anvendelse i stx i studieretninger med...
22 projektdokumenter kan downloades
Aarhus Katedralskole GYM 31-12-09 (Afsluttet)
Historie i samarbejde med andre fag (projekttitel)
Formålet er at udvikle heldagskurser, om historie i samspil med andre fag, som kanrekvireres af interesserede skoler i hele landet. Kurserne skal give...
2 projektdokumenter kan downloades
Aalborghus Gymnasium GYM 01-05-09 (Afsluttet)
Sproglig fælleslinje (projekttitel)
Formålet er at styrke den sproglige-kommunikative kompetence og udvikle samspillet mellem humaniora og samfundsvidenskab. Forsøgets struktur, valg...
2 projektdokumenter kan downloades
Roskilde Gymnasium GYM 31-07-05 (Afsluttet)

Vis alle 23 resultater i fuldt format

 1  2  3