Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Grundskolen

Netværkslokomotivet 2015

Projektoplysninger

Projekttitel Netværkslokomotivet 2015
FormålFormålet er, en fortsat udbredelse af netværkstanken samt samarbejde med:

Uddannelsesinstitutioner, jobcentre, biblioteker, videnscentre, VEU-centre og andre interessenter indenfor området efter/videreuddannelse af kortuddannede og faglærte

Aktiviteterne indeholder blandt andet informationsarrangementer, FVU-indsats overfor ledige +30 år, understøtning af arbejdet med at løfte flere ufaglærte til faglærte, indsats i forbindelse med statens digitaliseringsstrategi,kurser og fyraftenskurser, samt understøtning af jobcentrenes indsats blandt andet i forhold til FVU-testning og vejledning i forhold til alle unge, ledige og sygemeldte.

Der kan endvidere arbejdes med etablering af idé og formidlingscenter i henhold til satspuljeansøgningen.
Beskrivelse NVL’s primære opgave er at yde uafhængig vejledning og rådgivning om dansk, regning, engelsk og IT på grundlæggende niveau samt at medvirke til iværksættelse af kursusvirksomhed inden for følgende områder:
 Læse-, stave- og regnekurser for medarbejdere i netværkets medlemsvirksomheder
 Kurser for nøglepersoner, ledere, uddannelsesansvarlige og tillidsrepræsentanter i, hvordan de finder og motiverer medarbejdere, der har brug for et kursus i almene skolekundskaber
 Kurser for virksomheder i at skrive forståelige meddelelser om f.eks. sikkerhed, manualer og andre interne skrivelser, så de forstås af målgruppen
 Kurser for tosprogede medarbejdere i dansk sprog og kultur målrettet efter den enkelte arbejdsplads’ behov
Nærværende evaluering er udarbejdet af Netværkslokomotivet i marts 2016. Evalueringen uddybes gerne, hvilket kan ske ved henvendelse til Netværkslokomotivets konsulenter.
Endelig evaluering 2015 NVL med indholdsfortegnelse ver.6 5.korrektur.pdf
Konklusioner Systematikken i årets evaluering af Netværkslokomotivet (NVL) er en inddeling i to hovedområder: Interne Aktiviteter og Eksterne Aktiviteter.
Vi har i 2015 arbejdet evalueringsmæssigt efter nye retningslinjer fra Undervisningsministeriet. Ifølge de nye retningslinjer skulle vi evaluere ud fra en målstyring af udvalgte områder. Der blev i den forbindelse udvalgt tre af vores Indsatsområder til evaluering efter Målstyringsmodellen. For disse tre områder blev der i oktober måned udarbejdet delevaluering; områderne er færdigevalueret i nærværende evaluering under afsnittet Eksterne Aktiviteter.
Endelig evaluering 2015 NVL med indholdsfortegnelse ver.6 5.korrektur.pdf
Start1. januar 2015
Afsluttet (forventet)31. december 2015
Sidst opdateret16. maj 2016
Status Afsluttet
Projektansvarlig Netværkslokomotivet
Lysholt Alle 12 7100 Vejle
7943 4388
jonba@vejle.dk
Kontaktperson Hans Kærgaard mail
Projektnummer 130889
Hjemmesidehttp://www.netvaerkslokomotivet.dk