Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Gymnasiale uddannelser

Aktiviteter med fysik udenfor klasserummet

Projektoplysninger

Projekttitel Aktiviteter med fysik udenfor klasserummet
FormålFysik har traditionelt som fag været deduktivt opbygget, med udledelse af teorier og efterfølgende eftervisning af udvalgte teoriafsnit eksperimentelt vha. nøje udvalgte eksperimenter. Der har derfor nu og da været opfattelsen af, at de fysiske lov kun gælder i fysiklokalet, og ikke i den virkelige verden.

Formålet med dette projekt er at udvikle kursus et som gør undervisere mere kvalificerede til at undervise udenfor klasselokalet.
Beskrivelse De medvirkende i projektet og deres hovedopgaver
Kristian Normann Pedersen, Odense Katedralskole
Ask Kjær Overgaard, Faaborg Gymnasium
Bjarne Jeppesen, Skt. Knuds Gymnasium og HF
Danni Thorkild Pedersen, Odense Katedralskole, tovholder

Den praktiske tilrettelæggelse fremstillet kronologisk
Projektet var oprindeligt todelt:
A. En gruppe arbejder sammen med Eksperimentarium om gymnasieegnet undervisningsmateriale til Eksperimentariums udstillinger.
B. De resterende deltagere skal fremlægge afprøvede forløb, hvor idræt inddrages i fysikundervisningen
A havde et indledende møde med Eksperimentarium i foråret 2014 og vurderede, at det ikke var oplagt med et større samarbejde i indeværende år. Eksperimentarium har været optaget af flytning. Del A af projektet blev derfor lukket.
B havde opstartsmøde i Odense den 15. maj 2014. På dagsordenen var rammer og formål for projektet, ideudveksling, afgrænsning af opgaver og aftaler om det videre forløb.
August, september og oktober 2014 arbejde A’s deltagere med videreudvikling af ideer på skolerne.

Den 31. oktober 2014 afholdt to af projektets deltagere et 1,5 times på lmfk’s årskursus på Syddansk Universitet. Der blev taget meget vel imod indholdet.

Den 1. november 2014 havde A arbejdsdag i Odense. Her blev afprøvet aktiviteter, finpudset oplæg og der blev udarbejdet et endeligt kursusprogram.

Kurset blev udbudt, men der var for få tilmeldte.
Kurset udbydes igen januar 2016 i en lidt kortere version.
Konklusioner Det endelig resultat er et 2-dages kursus, der udbyder i ugen efter påske 2014.

Der var desværre for få deltagere, men kurset udbydes igen i en 1-dags-version (januar 2016).

Kursusmateriale gøres tilgængeligt via lmfk.dk. Desuden skrives på en kort artikel til lmfk-bladet.
Der har været afholdt et oplæg om emnet på lmfk’s årskursus den 31. oktober 2014.

Der er udviklet et to-dags kursus bestående af oplæg indenfor 4 hovedemner. Hvert emne indeholder forslag til elevaktiviteter i laboratoriet og uden for klasserummet. Indholdet har været afprøvet på deltagernes egne skoler, og et af emnerne har været fremlagt for fysiklærere på lmfk’s årskursus. Deltagerne på kurset om fysik ud af klasserummet vil blive præsenteret for ideerne og afprøve udvalgte aktiviteter.
Der er vidde rammer for aktiviteter under overskriften Fysik ud af klasserummet. I dette projekt er fokus lagt på aktiviteter, som kan udføres af én lærer med én klasse. I en evt. videreudviklingen af projektet er det oplagt, at se på muligheder for inddragelse af eksterne partnere som fx andre videregående uddannelser, museer, oplevelsescentre (Tivoli, Eksperimentarium, Zoo, Bowling centre etc.).
AO.7z
BJ2.7z
135556_135556 Slutrapport.docx (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
Start1. august 2013
Afsluttet (forventet)1. december 2014
Sidst opdateret1. juli 2015
Status Afsluttet
Projektansvarlig LMFK-Sekretariatet
Høffdingsvej 34, 2 sal 2500 Valby
35390064
LMFK@SKOLEKOM.DK
Kontaktperson Frank Lisberg Borum mail Tlf.: 86260525
Projektnummer 135556
Pulje GYM6891 - Gym-Udviklingsprojekter 2013