Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Gymnasiale uddannelser

Læreplansforsøg IØ B

Projektoplysninger

Projekttitel Læreplansforsøg IØ B
FormålSkolens elevgrundlag er meget differentieret - med forskellig socioøkonomisk baggrund. Det er vores formål at gøre en større andel af eleverne studieparate til et bredt felt af videregående uddannelser.
Forsøgslæreplanen ser ud til at være velegnet til både at differentiere og at styrke elevernes studiekompetence gennem en stigende grad af projektorienteret undervisning. Der bliver således større mulighed for at styrke elevernes evne til at identificere og analysere problemstillinger samt vurdere forskellige løsningers hensigtsmæssighed.
Det falder godt i tråd med skolens indsatsområder:
• at yde en ekstra indsats over for gymnasiefremmede elever
• at opnå en tydeligere toning af studieretningerne
• internationalisering
Toningen af studieretningerne gennem valg mellem de 4 områder af det valgte kernestof har den sidegevinst, at fagtrængslen formindskes i B-faget.
Eksamensformen i IØB lægger op til øget træning i skriftlighed, f. eks. arbejde med synopsis. Samtidig trækkes en rød tråd fra SO1, specielt i det samfundsfaglige/samfundsøkonomiske område. Endvidere lettes overgangen til et evt. valgfag på A-niveau, hvilket vi som mindre skole er nødt til at være opmærksom på.
Forsøgslæreplanens arbejdsmetoder er i fin overensstemmelse med skolens årlige evalueringsplan, som fokuserer på følgende:
• selvstændighed
• samarbejde
• sans for at opsøge viden
• evne til analyse
• forståelse af teoretisk viden som redskab for analyse
• evne til abstraktion
• evne til faglig fordybelse
• evne til perspektivering
• innovative evner
• kreative evner
• dannelse og personlig myndighed
• kritisk sans
Konklusioner Afsluttet sommer 2015 for de elever, der afslutter IØ på B-niveau.
32 elever fra 4 klasser har valgt IØ A som tilvalgsfag på 3. år. Dette hold fortsætter med forsøget (IØA)
Start11. august 2014
Afsluttet (forventet)25. september 2015
Sidst opdateret17. september 2015
Status Igangværende
Projektansvarlig Skanderborg-Odder Center for uddannelse
Højvangens Torv 2 8660 Skanderborg
8793 3020
info@soh.dk
Kontaktperson Jette Buus Gravesen mail Tlf.: 87933020
Projektnummer 136703
Pulje GYM6987 - GYM-FOU 2014