Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Gymnasiale uddannelser

KS i 2, hf

Projektoplysninger

Projekttitel KS i 2, hf
FormålForsøg med placering af KS som et etårigt forløb i 2.hf

Egedal Gymnasium og HF anmoder om at flytte hele KS til 2.hf for at styrke sammenhængen mellem NF og KS – og dermed forbedre elevernes chancer for at gennemføre uddannelsen og gerne med bedre resultater til følge.

Baggrunden er, at kursisterne har stor nytte af de erfaringer som NF giver mht. projektarbejde og den følgende mundtlige eksamen, når de skal arbejde med de 4 obligatoriske forløb i KS og den mundtlige synopsiseksamen. Ved at flytte KS til 2.hf bliver det lettere for kursisterne at fokusere på først NF i 1. hf og derefter KS i 2. hf.
I tillæg vil et samlet KS i 2. hf styrke den indre sammenhæng i KS, fordi fagene ikke bliver spredt for tyndt ud over et længere forløb og det vil i højere grad være muligt at skabe et stærkere fagsamarbejde mellem de 3 fag.

Historieopgaven i 1. hf flyttes til 2. hf og får dermed en anden placering end tidligere. På
Egedal Gymnasium og HF har vi i forlængelse af historieopgaven i 1. hf, haft en ekstra danskopgave i starten af 2. hf som led i progressionen rette mod SSO. Den danskopgave vil blive flyttet til 1.hf og blive sammentænkt med den træning som kursisterne får i evalueringsopgaven i NF. På den måde vil kursisternes kompetenceudvikling indenfor den akademiske opgave blive styrket vha. sammentænkning af evalueringsopgaven i NF, danskopgave og historieopgaven i KS.
Start1. august 2014
Afsluttet (forventet)1. september 2015
Sidst opdateret30. januar 2015
Status Igangværende
Projektansvarlig Egedal Gymnasium & HF
Gymnasievej 1 3660 Stenløse
4718 3300
post@egedalgym.dk
Kontaktperson Claus Madsen mail Tlf.: 47813314
Projektnummer 136937
Pulje GYM6987 - GYM-FOU 2014