Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Erhvervsrettede uddannelser

Fra marginaliseringstruet til uddannelsesparat

Projektoplysninger

Projekttitel Fra marginaliseringstruet til uddannelsesparat
FormålProjektet ønsker at sætte ind overfor marginaliseringstruede unge, med tilbud om virksomhedspraktik, der er tilpasset de unges særlige situation og behov. Den unge vil før, under og efter virksomhedspraktikken blive støttet af en arbejdspladsmentor, en ”voksenven” samt en vejleder fra UU.
Projektet bygger på et samarbejde mellem UU Nordvestsjælland og FOA Holbæk og vil således afprøve nye metoder i forhold til i højere grad at forankre projektet på arbejdspladserne ved at benytte den viden og de netværk som FOA Holbæk besidder. Derudover vil projektet arbejde sammen med lokale frivillige organisationer og derved afprøve nye metoder i forhold til at koble frivillighed og marginaliseringstruede unge. Målet er, at få de unge i gang med uddannelse, og give dem et godt udgangspunkt for at gennemføre
en uddannelse. Herunder også selvom der bliver omvalg og fravalg, blot de fortsætter i uddannelse.
Beskrivelse
234655_22432.pdf (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
Start1. juni 2013
Afsluttet (forventet)28. februar 2015
Sidst opdateret29. januar 2014
Status Igangværende
Projektansvarlig UU-Nordvestsjælland
Kontaktperson Jørgen Dan Pedersen mail Tlf.: 72366146
Projektnummer 135513
Pulje EUD6807 - Satspulje- indsats f bedre overgang t ung.udd 2012