Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Gymnasiale uddannelser

IT-didaktik i samfundsfag

Projektoplysninger

Projekttitel IT-didaktik i samfundsfag
Uddannelsesområder STX
HHX
HTX
HF
Indsatsområder IT i undervisningen
Fag Samfundsfag
FormålFormålet med projektet er at udvikle lærernes IT-kompetencer til brug i samfundsfagsundervisningen.
Beskrivelse Formålet med udviklingsprojektet var at udvikle lærerens IT-kompetencer til brug i samfundsfagsundervisningen (jf. den oprindelige ansøgning)
Arbejdsgruppen besluttede at dette overordnede formål ville give bedst mening, hvis det blev knyttet an til skriftlighedsdimensionen i faget, hvorfor omdrejningspunktet for arbejdsgruppen blev, hvordan man gennem forskellige IT-værktøjer kunne styrke elevernes kompetencer i skriftlig samfundsfag. Læreren skulle således facilitere forskellige IT-værktøjer til dette.

Læs om resten af beskrivelsen i det vedhæftede dokument.
Projektrapport 129590 Foreningen af lærere i samfundsfag.docx
Konklusioner Kurset blev afviklet på Nyborg Gymnasium d. 16 september 2013 med deltagelse af 18 kursister. Omdrejningspunktet for kurset var foruden en kort introduktion til digital dannelse og IT-didaktik følgende IT-redskaber, som havde til formål at styrke skriftligheden i samfundsfag.
Microblogging - Facebook
Konkrete eksempler fra undervisningen. Fordele og udfordringer ved Facebook. Instruktion i at at lave en faglig Facebookgruppe.
Hvorfor Google-sites
Et forslag til hvordan man opnår mere sammenhæng og progression i den mundtlige og den skriftlige dimension, med introduktion af Google sites. Instruktion i at lave et Google-site
Innovativ brug af blog
Ideer til hvordan en blog kan styrke ny skriftlighed med elevaktivering og mindst muligt arbejde til underviseren. Instruktion i at lave en blog.
Efterfølgende blev kurset elektronisk evalueret af 16 af deltagerne, som overordnet set var tilfredse med udbyttet.
Arbejdsgruppen har været tilfreds med forløbet af udviklingsprojektet om end vi kunne have ønsket os, at kurset var nået ud til en bredere skare af undervisere i samfundsfag. Den manglende opbakning til kurset skal nok ses i lyset af, at det udbydes mange kurser i disse år, som har identiske fokuspunkter (web. 2,0 – digital dannelse mv.)
At lære ved at gå vild - Samfundsfagsnyt nr. 191 IT i samfundsfagsundervisningen.pdf
Brug af Facebook i samfundsfagsundervisningen.docx
Brug af Google site i samfundsfagsundervisningen.docx
Brug blog i undervisningen + kaffe.pptx
Bæredygtig IT i samfundsfagsundervisningen - Samfundsfagsnyt nr. 191 IT i samfundsfagsundervisningen.pdf
Facebook_i_undervisningen_-_ideer.pdf
Facebook_som_platform_fordele_og_udfordringer.pdf
Flipped Classroom - Samfundsfagsnyt nr. 191 IT i samfundsfagsundervisningen.pdf
Undervisning i det nye samfund - Samfundsfagsnyt nr. 191 IT i samfundsfagsundervisningen .pdf
129590_0D58A2BF-A391-4117-9FAE-9CC5A6E16085.png (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
129590_Projektrapport 129590 Foreningen af lærere i samfundsfag.docx (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
Start15. juni 2012
Afsluttet (forventet)31. december 2013
Sidst opdateret4. juni 2014
Status Afsluttet
Projektansvarlig Foreningen af lærere i Samfundsfag
Cypernvej 11 4800 Nykøbing F
Kontaktperson Marie-Louise Bach mail Tlf.: 20707812
Projektnummer 129590
Pulje GYM6146 - GYM-Udviklingsprojekter 2012