Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Gymnasiale uddannelser

Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister

Projektoplysninger

Projekttitel Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister
FormålDet overordnede mål med udviklingsprojektet er gennem didaktisk nytænkning af undervisningen i de enkelte fag at generere bedre vilkår for mere optimal læring for alle kursister.
Vi har derfor i indeværende skoleår udvalgt to forsøgsklasser for næste skoleår, og vi har nedsat en arbejdsgruppe til at give forslag til, hvordan vi bedre håndterer de mange forskellige behov og talenter, som traditionelt er til stede i vore hf-klasser. Målet er at tilpasse den fagdidaktiske tilgang så læringsmålene bliver optimeret. Fagrapporterne fra arbejdet omkring “Når gymnasiet er en fremmed verden” giver nogle gode anvisninger, og vi vil især over en bred kam i hele lærersamarbejdet omkring de to forsøgsklasser søge at arbejde med overskuelige lektier, fokuserede uddrag kombineret med klart opstillede mål for arbejdet med lektierne. Vi vil med andre ord gennemtænke de enkelte fagbilag anderledes end, man nok traditionelt har gjort og især have progression og stilladsering som parametre for, hvordan undervisningen i fagene tilrettelægges. Det er således også et vigtigt mål for os at få lettet overgangen fra 1. til 2.hf, at få klædt kursisterne på til sommereksamen i god tid.
Vi kombinerer vores ansøgning om udviklingsprojekt F med rammeforsøg C.
Beskrivelse
215562_15170.docx (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
Start15. august 2012
Afsluttet (forventet)31. marts 2014
Sidst opdateret7. august 2013
Status Igangværende
Projektansvarlig Slagelse Gymnasium
Willemoesvej 2 A 4200 Slagelse
5855 5959
info@slagelse-gym.dk
Kontaktperson Frantz Visti Hansen mail Tlf.: 58555925
Projektnummer 129611
Pulje GYM6146 - GYM-Udviklingsprojekter 2012